E-business

Proč investovat do Business Analytics?

Finální rozhodnutí o implementaci Business Analytics (BA) ve Vaší společnosti nemusí být vždy jednoznačné a jasné. Někdy je zapotřebí přidat několik dodatečných podnětů, které by výsledný verdikt mohly uspíšit či podpořit. Kromě těch zřejmých jako je třeba snížení nákladů a vylepšení obchodních rozhodnutí, v tomto článku představujeme další tři důvody. Ty by měly podpořit Vaší motivaci v oblasti využití Business Analytics.

1. Čas letí, ale Vaše loď ještě neodplula?

Strach z neúspěchu může být jedním ze stěžejních důvodů, kdybyste mohli zvážit nedocenitelné výhody z reportovacích analýz a predikčních analýz či dalších analytických nástrojů. Faktem totiž je, že Vaše konkurence již ve většině příkladů své možnosti využila. Často se mluví o tom, že v blízké budoucnosti nebudou analytické schopnosti firem, bez profesionálního analytického softwaru, stačit pro obchodní rozhodování podpořené datovými výpočty ve firmách využívajících BA.

Podle rozsáhlé studie společnosti Informatica, která vyslechla 600 IT a obchodních profesionálů, vyplývá, že 44 procent respondentů plánuje implementovat nástroje BA v jejich organizacích a dalších 33 procent zvažuje či testuje zavedení podobných projektů.

Další studie poradenské společnosti Bloor Group založené na 318 vzorcích mezi vedoucími pracovníky v IT vychází jiná skutečnost: „Doba digitální architektury přišla.“ Zpráva vysvětluje, že 75 procent organizací již využívá reportovací nástroje, přičemž 51 procent z nich stále prohlubuje své možnosti v  oblasti jako je BA. Navíc, Bloor Group dále objevila, že druhou nejdůležitější IT prioritou v roce 2012 bude implementace plně automatizovaného analytického nástroje. Tyto závěry pak potvrzují i výsledky studie Informatica, kde 71 procent respondentů tvrdí, že BA, zejména analýza velkého množství dat, jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů v dnešním obchodě.

2. Stále se nachází způsoby, jak ušetřit peníze

Na základě nedávné studie Nucleus Research, organizace ušetří průměrně 10,66 koruny na každé utracené koruně na analytických aplikacích, jako jsou BA nebo predikční analýzy.

Po analýze úspěchu 60 jednotlivých BA implementací, Nucleus Research doporučilo, že analytické projekty pomáhají rychlé návratnosti a peněžním ziskům a to zejména ze dvou důvodů:

Nová generace obchodních technologií dovoluje společnostem, aby mohli lehčeji integrovat

zdroje dat do jejich analytických aplikací. Ve chvíli, kdy jsou data implementována, mohou si organizace užívat výrazně lepších firemních výsledků, které podporují zefektivnění provozních činností a lepší obchodní rozhodnutí vedoucí k větším ziskům.

Studií zkoumající tento sektor od společnosti Aberdeen Group řadí společnosti využívající BA do tří skupin: Best-in-class, průměrné a loudaly. Best-in-class firmy jsou od ostatních odlišné ve třech hlavních bodech:

Mají schopnosti a možnosti měřit čas v informacích
Vytváří a využívají programanalytické nástrojena vylepšení analytických operací
Investují a užívají technologie k úpravě kvality dat

Zpráva Aberdeen Group objevila, že Best-in-class organizace, tedy ty, ve kterých je vysoká integrace BA systémů, dosahují stabilního a dlouhodobého firemního růstu.

3. Šetří čas

BA má nezanedbatelnou výhodu, že šetří velká kvanta času. Zavedením analytických operací do pracovního procesu vylepšíte operativní efektivitu celé společnosti a snížíte spousty času, který Vaši zaměstnanci stráví vyhledáváním základních informací.

Již zmíněná studie společnosti Aberdeen Group také zjistila, že 93 procent požadovaných informací jsou v okamžitém dosahu u společností, patřících do kupiny Best-in-class.

V České a Slovenské republice aktivně využívá analytiké nástroje IBM SPSS více než 750 společností, kteří jsou zákazníky společnosti ACREA CR. Objevte s námi Analytickou kreativitu v datech. Společnost ACREA CR nabízí kompletní služby v oblasti Business Analytics. Prodej softwaru IBM SPSS, technická a poradenská podpora Vašich analytických projektů, výuka statistiky, data miningu, marketingu a práce s IBM SPSS. Objevte více na www.acrea.cz

Čtěte také