Výzkum trhu

Jaký bude český obchod v roce 2003 (Retail Vision) ?

Český obchod se v uplynulém desetiletí radikálně změnil, a to zejména díky výstavbě nových velkoplošných prodejen. Rychlá expanze nových ploch však postupně odeznívá, trh se saturuje a lze očekávat ukončení extenzivní fáze jeho rozvoje. Obchodníci i jejich dodavatelé si v této souvislosti stále častěji kladou otázku, kam bude v dalším období trh směřovat a jak na nové změny reagovat.

Odpovědi na tyto otázky se snaží přinést nový produkt společnosti INCOMA nazvaný Retail Vision 2003. Jedná se o prognózu vývoje českého obchodního trhu do roku 2003, která je založena na rozhovorech s 50 experty –zástupci předních obchodních a dodavatelských firem, působících na českém trhu (podrobnosti o struktuře respondentů viz přiložené grafy).

Prognóza, která je právě v těchto dnech dokončována, přináší kromě jiného i odhad vývoje tržního podílu 10 největších obchodních firem.
Podíl TOP 10 by měl podle vyjádření dotazovaných expertů vzrůst do konce roku 2003 z dnešních zhruba 50% na 65%. Český obchodní trh tak dosáhne stupně koncentrace obvyklého ve většině zemí Evropské unie, nebude však v žádném případě tak silně ovládán největšími firmami, jak je tomu na nejkoncentrovanějších trzích (zejména ve Skandinávii). Podíl nezávislého obchodu dále poklesne a v roce 2003 dosáhne úrovně přibližně 30%.Český trh se tak bude polarizovat do 2 výrazných skupin – velkých obchodních firem z kategorie TOP 10 a relativně malých nezávislých společností, které budou zpravidla navázány na různé typy kooperačních struktur.

Postupné doznívání expanze bude charakteristické zejména u velkých hypermarketů (s prodejní plochou nad 5000 m2), jejichž počet by se měl do konce roku 2003 ustálit na zhruba čtyřech desítkách. V následujících 2 letech bude nicméně pokračovat intenzivní výstavba menších hypermarketů s plochou 2500 – 5000 m2, které budou budovány i v městech pod 50 tis.obyvatel. Někteří experti dokonce odhadují, že by těchto menších hypermarketů mohlo být v roce 2003 až 100.

Průměrný odhad celkového počtu hypermarketů, propočtený z odpovědí jednotlivých expertů, se blíží počtu 130. Je tedy výrazně vyšší než původní prognózy z poloviny 90.let, které hovořily o tom, že český trh unese maximálně 100 hypermarketů. Toto navýšení zjevně souvisí s velmi dobrým přijetím, kterého se hypermarketům dostalo od českých nakupujících.

Klíčovou otázkou, ke které se projekt Retail Vision 2003 rovněž vyjadřuje, jsou priority managementu obchodních firem v roce 2003.
Podle odpovědí expertů zůstanou ve středu pozornosti obchodníků podnikajících v ČR konkurenční ceny. Výrazně však vzroste důraz na úroveň managementu, efektivitu provozu a v neposlední řadě i péči o celkovou kvalitu (vč. problematiky čerstvého zboží). Oproti dnešní situaci naopak opadne důraz na expanzi a maloobchodní značky. Mezi celkově hodnocenými 20 faktory má relativně okrajový význam i problematika elektronického obchodu, který byl ještě nedávno ve srovnatelných západoevropských či severoamerických expertních studiích považován za jednu z hlavních priorit.

Podrobnosti k výsledkům projektu INCOMA Retail Vision 2003 přinášejí přiložené grafy.

Grafy:
Struktura respondentů
Vývoj tržního podílu TOP 10
Vývoj počtu hypermarketů
Top priority managementu obchodních firem

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!