Služby

GfK testuje nový standard pro globální SMA (Social Media Analysis)

GfK se podařilo zavést konzistentní standardy pro skutečně globální a integrovanou analýzu sociálních médií, které reagují na dlouhodobě neuspokojenou potřebu marketérů.

Dr. Ralph Wirth, odborník na globální inovace a digitální problematiku, říká: „Experti v oblasti mezinárodního marketingu jsou často frustrováni tím, že v oblasti analýzy sociálních médií neexistuje skoro žádná skutečná globální nabídka. Jsou proto nuceni spolupracovat s několika různými poskytovateli, což komplikuje agregaci výsledků i vyvozování globálních poznatků.“

GfK ve své nabídce využívá svou globální síť a flexibilně dodává shromážděný webový obsah a jeho analýzu v té nejvyšší kvalitě a v nejrůznějších jazycích. GfK bere v potaz i lokální specifikace webového prostřední a odkrývá širší souvislosti díky integraci hloubkových poznatků SMA s dalšími zásadními informacemi pro daný kontext, které má GfK k dispozici, ať se již jedná o data z jiných výzkumů či znalosti nákupního chování.

GfK poprvé vyzkoušela své nové standardy SMA v nedávné studii ´status quo´, jež byla realizována v Čínské lidové republice, kdy zjišťovala, shromažďovala a analyzovala online diskutované názory a postoje ohledně čtyř nejvýznamnějších značek chytrých telefonů. Úspěšnost této metodiky vedla GfK ke stanovení globálního standardu pro analýzu sociálních médií, který nabízí jedinečné, na jazyku nezávislé a plně škálovatelné řešení.

Wirth uvádí: „Zvolili jsme si Čínu, protože je to nejnáročnější trh sociálních médií, který je striktně regulován a současně představuje unikátní online svět. Poznatky, ke kterým dospěl náš velmi úspěšný výzkum, již byly zapracovány do několika projektů, které v současné době v Číně probíhají. A dokázali jsme, že pokud využijeme na kódovací operace lidskou práci podporovanou automatickými algoritmy, tak jsme schopni získat mimořádně kvalitní výsledky a dokážeme odlišit i takové nuance jako je ironie a sarkasmus, které jsou často absolutně neodmyslitelné pro způsob, jakým spotřebitelé komunikují online.“

Globální standardy SMA jsou výsledkem řady projektů realizovaných globální sítí GfK, včetně široké škály komerčních projektů i různých studií zkoumající samotné výzkumy a výzkumné metody.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!