Komunikace

Tiger Woods podpoří novou podnikatelskou strategii společnosti Accenture s názvem „High Performance

Společnost Accenture oznámila, že uzavřela dohodu s Tiger Woodsem, který bude symbolem její nové podnikatelské strategie nazvané „High Performance Business“.

Na základě víceleté smlouvy, která pro Woodse znamená historicky první angažmá v oblasti business-to-business, se společnost Accenture stala výhradním partnerem v oblasti manažerského poradenství a informačních technologií pro Tiger Woodse i pro jeho nadaci Tiger Woods Foundation. Společnost Accenture bude poskytovat poradenství v oblasti technologické podpory pro školící centrum Tiger Woodse (Tiger Woods Learning Center), včetně systému pro elektronické vzdělávání (e-learning). Nová strategie společnosti Accenture s názvem „High Performance Business“ bude komunikovaná prostřednictvím globálního marketingového programu, jehož součástí je také reklamní kampaň s Tiger Woodsem a motiv „Go on Be a Tiger.“

Koncepce reklamní kampaně je v převážné míře založená na situacích, ve kterých se Tiger Woods octne v době golfových zápasů a které si vyžadují podání optimálního výkonu v náročných podmínkách a se silnou koncentrací na vítězství. Kampaň ilustruje schopnosti společnosti Accenture využívat klíčové podnikatelské znalosti, odvětvové zkušenosti, globální zdroje a technologie, s cílem pomoci svým klientům dosahovat lepší podnikatelské výsledky. Kampaň také signalizuje, že společnost Accenture – prostřednictvím expanze za hranice technologicky orientovaných řešení – posouvá výše laťku v rámci svého odvětví, aby pomohla svým klientům efektivně reagovat na výzvy v oblasti podnikatelské výkonnosti.

„Síla, mistrovství, disciplína a koncentrace na vítězství Tiger Woodse jsou univerzálně uznávanými vlastnostmi, které odráží charakteristické schopnosti podniku dosahujícího skvělé výsledky – High Performance Business – díky kterým je Tiger Woods ideálním představitelem naší tržní pozice,“ řekl Joe W. Forehand, předseda představenstva a CEO společnosti Accenture. „Skvělé výsledky dosahuje společnost, která dokáže optimálně využívat svoje zdroje k dosažení svých cílů a stabilně dosahuje lepších výsledků v porovnání se svojí konkurencí. Tiger je nejlepším ve své hře a my chceme, aby se naši klienti stali nejlepšími v té své.“

„Společnost Accenture chápe, že schopnost zavádět inovace a přizpůsobit se měnícím se podmínkám je klíčem ke skvělým výsledkům a vysoké výkonnosti jak v podnikatelském sektoru tak i na golfovém hřišti,“ řekl Tiger Woods. „Zaměření kampaně společnosti Accenture na dosažení vítězství a nejlepších výsledků odráží moje osobní hodnoty a i to ulehčilo moje rozhodnutí spolupracovat s Accenture, v rámci mého prvího business-to-business angažmá.“

Seznam nejlepších letočních výsledků Tiger Woodse zahrnuje vítězství na čtyřech turnajích, včetně Accenture Match Play Championship v La Costa. Je jedním z nejlepších světových hráčů a na 10 z 15 turnajích, kterých se v roce 2003 zúčastnil, se umístil v první desítce.

Nová integrovaná kampaň bude realizovaná prostřednictvím tiskových médií a televize (včetně CNN a CNBC) ve 27 zemích, a také prostřednictvím vizuálů na medzinárodních letištích. Tisková inzerce se po dobu kampaně objeví v předních publikacích, jako jsou The New York Times, USA Today, Financial Times, The Globe & Mail, Frankfurter Allgemeine, Le Figaro, Il Sole 24 Ore, Expansion, Australian Financial Review a Nikkei Business, včetně globálních vydání The Wall Street Journal, BusinessWeek, Fortune, Forbes nebo Economist.

Součástí kampaně společnosti Accenture bude uvedení nových interaktívních nástrojů v rámci web stránky Accenture.com a zvýšení aktivit v oblasti direct marketingu, konferencí a dalších odborných akcí. Společnost také přejmenovala svoje výzkumné centrum v oblasti podnikových strategií v Cambridge, Massachusetts na „The Accenture Institute for High Performance Business“.

Původní slogan společnosti Accenture „Innovation Delivered“, který byl součástí předcházející reklamní kampaně „I am your idea“, bude nahrazený novým sloganem „High Performance Delivered“. „I když značka Accenture nemá ješte ani 3 roky, figuruje už mezi 100 nejhodnotnějšími značkami na světě,“ řekl James E. Murphy, globální marketingový ředitel společnosti Accenture. „Je náležité, aby značka formátu Accenture byla spojená s jednou z nejvýznamnějších a nejpopulárnějších osobností sportu. Tiger Woods je stělesněním dosahování skvělých výsledků a zároveň je relevantní pro cílovou skupinu – je respektovaný a obdivovaný vrcholovými řídícími zaměstnanci, na kterých se tato kampaň zaměřuje.“

– pk –

Čtěte také