Komunikace

Filozofická fakulta Univerzity Palackého nově spolupracuje s PR agenturou

Filozofická fakulta Univerzity Palackého zahajuje spolupráci s vlastní PR agenturou. Pokračuje tak v aktivitách své výrazné komunikační kampaně. Tu by chtěla do budoucna posunout za hranice olomouckého regionu.

Pro spolupráci si FF UP vybrala agenturu Airside Communication, která bude odpovědná zejména za kompletní servis v oblasti externí a interní komunikace fakulty.

Mezi humanitně zaměřenými veřejnými fakultami patří Filozofická fakulta druhé nejstarší univerzity v České republice k lídrům na poli marketingových aktivit. Její intenzivní marketingová kampaň doposud pokrývala široké spektrum nejrůznějších projektů. Řada z nich je celouniverzitního charakteru, mnoho však bylo iniciováno samotnou fakultou. Škola se tak snaží vyvrátit chybně zažitý mýtus o zkamenělých a nemoderně se prezentujících a pracujících fakultách humanitního směru.

„I přes to, že je FF UP jednou z nejdéle existujících vzdělávacích institucí v zemi, musí stejně jako všichni ostatní reagovat na moderní trendy v komunikaci, ať již chce cílit na své studenty, akademické pracovníky, či širokou veřejnost. Chceme být i nadále vnímání jako jedna z nejlepších univerzit v České republice. Zároveň je naším cílem posílit povědomí o unikátnosti studia na olomoucké univerzitě, o jedinečné studentské atmosféře města, kulturním a společenském životu na škole i mimo ni a v neposlední řadě o zdejším unikátním studentskému zázemí,“ říká Ondřej Molnár, proděkan pro organizaci a rozvoj Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Primárně se i do budoucna bude komunikační kampaň FF UP soustředit na posilování povědomí o svých studijních programech a vědecké činnosti, ale také o aktivitách zaměřených na oblast mimo univerzitu. Oslovit chce zejména potenciální uchazeče o studium, ale také stávající studenty i absolventy. Smyslem je přilákat ke studiu na FF UP ty nejkvalitnější studenty v České republice. FF UP se totiž dlouhodobě prezentuje jako instituce, která klade největší důraz na kvalitní vzdělání a zakládá si na vysoké úrovni vzdělanosti svých absolventů a jejich výborné uplatnitelnosti na trhu práce.

FF UP již představila řadu zajímavých aktivit. V posledních měsících se zaměřila na online, outdoor a printovou kampaň, během které představila slogan „Učíme myslet“. Pod hlavičkou FF UP také každoročně probíhá mezinárodní filmový festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc (AFO). U příležitosti letošního jubilejního 50. ročníku festivalu se poprvé podařilo zajistit distribuci promítaných filmů pro česká science centra a do budoucna není vyloučena ani spolupráce s dalšími kinosály. Zároveň funguje na půdě fakulty univerzitní rádio UP Air, které informuje nejen o dění na akademické půdě, ale také o událostech na Olomoucku.

FF UP se zároveň významně zapojuje do celouniverzitních aktivit. V nejbližší době představí zcela ojedinělou kolekci univerzitního oblečení, a to pod svou vlastní značkou UNI WEAR CITY. Iniciovala také projekt UPsolvent, který má po vzoru slavných zahraničních univerzit sdružit absolventy Univerzity Palackého. Tváří projektu Upsolvent se stal známý moderátor Jan Železný, absolvent Filozofické fakulty UP.

Čtěte také