Průmysl

LNM Holdings koupí ocelárny Polskie Huty Stali S.A.

Společnost LNM Group, druhý největší světový výrobce oceli oznámila, že v návaznosti na souhlas udělený Radou ministrů dne 21. října 2003, LNM Holdings N.V. podepsala s Ministerstvem financí (MF) v Polsku Privatizační smlouvu na prodej jeho majoritního podílu v ocelárnách Polskie Huty Stali S.A. (PHS).

Jako součást privatizační smlouvy odsouhlasila a podepsala skupina LNM rovněž smlouvu o půjčce s PHS a dozorovou smlouvu s PHS a MF.

Podle těchto smluv rozšíří skupina LNM za předpokladu splnění určitých podmínek finanční pomoc PHS až na 300 milionů PLN, a získá přístup k některým odsouhlaseným informacím, týkajícím se PHS tak, aby bylo umožněno monitorování operací PHS až do uzavření celé transakce.

Jako součást privatizační smlouvy se skupina LNM zavázala k implementaci své konečné nabídky sociálních programů předložené odborovým organizacím 17. října 2003 po týdnech intenzivních a těžkých jednání. Skupina LNM je rovněž přesvědčena, že zaměstnanci budou mít prospěch ze zlepšených možností, které skupina hodlá v dlouhodobé perspektivě přinést.

Skupina LNM se nyní těší na brzké dokončení privatizace, která je podmíněna schválením regulačních orgánů.

Pan Lakshmi N. Mittal, předseda LNM Group, řekl:

“Skupina LNM je potěšena podpisem privatizační smlouvy s Ministerstvem financí. PHS je společností, která má zásadní význam pro celé Polsko, jeho obyvatele a jeho hospodářství. Být angažován v takovéto společnosti je jak velkou výzvou, tak poctou.”

“Skupina LNM úspěšně revitalizovala řadu nevýkonných podniků zlepšením jejich vnitřní efektivnosti a umožněním přístupu k mezinárodním trhům, technologiím a know-how. Jsme přesvědčeni, že stejný prospěch můžeme přinést i PHS tím, že pomůžeme plně využít její potenciál tak, aby se stala prvotřídním výrobcem v Evropě a korunním klenotem polského ocelářského průmyslu. Skupina LNM vždy věřila, že naši lidé jsou naší největší výhodou a pomoc zaměstnanců PHS bude klíčová pro dosažení našich cílů. Společně se těšíme na naplnění naší vize pro PHS.”

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!