Marketing

Jubilejní 10.ročník Czech Retail Summitu: 750 obchodníků, diskutovalo budoucnost českého trhu

Budoucnost obchodního trhu v ČR bude charakterizována v prvé řadě pokračováním trendů, nastartovaných před více než 10 lety v souvislosti s liberalizací české ekonomiky. Nadcházející vstup ČR do EU je sice velmi významným milníkem na cestě k modernímu českému trhu, ale zásadní změny či dokonce šoky by neměl přinést. Shodla se na tom většina účastníků jubilejního 10. ročníku Czech Retail Summitu, pořádaného ve dnech 2. a 3. 2. 2004 Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, VŠE Praha a poradenskou firmou INCOMA Consult.

Diskuse na konferenci naznačila, že i v následujícím období nebude prakticky nic stát v cestě dalšímu prohlubování koncentrace a internacionalizace obchodu v ČR a že se nadále posílí tržní význam moderních typů prodejen. Cena zůstane i nadále ve středu pozornosti zákazníků i obchodníků, poroste však i význam dalších faktorů zejména celkové úspory času při nakupování. Předběžné výsledky projektu INCOMA Retail Vision 2006, založené na dotazování klíčových expertů a publikované právě u příležitosti konference, tyto očekávané trendy kvantifikují následovně:

  • Kumulovaný tržní podíl 10 největších obchodních firem se v letech 2003-2006 zvětší v případě rychloobrátkového z 55 na 67% (u celkového sortimentu z 33 na 43%)
  • Pozice moderních typů typů prodejen se dále výrazně posílí, a to zejména díky dalšímu růstu významu hypermarketů a potravinářských i nepotravinářských diskontů (moderní formáty by měly v roce 2006 kontrolovat již 71% celkového maloobchodního obratu)
  • Mezi strategickými prioritami managementu obchodních firem v blízké budoucnosti prudce nabude na významu péče o rentabilitu a efektivnost podnikání a snaha o zvýšení loajality zákazníků, ve většině firem naopak přestane být strategickou prioritou výstavba nových prodejen.

Není prakticky pochyb o tom, že vstup ČR do EU dále posílí profesionalitu, stabilitu a v neposlední řadě i konkurenčnost obchodního trhu v ČR. Za těchto ještě tvrdších podmínek uspějí jen firmy disponující skvělými nápady a kvalitními znalostmi. Účastníci konference proto bohatě využívali možnost načerpat inspiraci a informace v hlavním plenárním jednání konference i v rámci 14 diskusních sekcí a při dalších doplňkových akcích. Největší zájem projevili o témata související s přípravou na vstup do EU a s problematikou marketingu a řízení poptávky.

Základní údaje o Czech Retail Summitu 2004

  • Letošní, v pořadí již desátý, ročník konference byl jako již tradičně charakterizován vysokým počtem návštěvníků. Zúčastnilo se jej přes 750 zástupců obchodu, výroby spotřebního zboží a souvisejících služeb. O bohatosti programu svědčí fakt, že s referáty a diskusními příspěvky vystoupilo téměř 100 řečníků.
  • Czech Retail Summit opětovně potvrdil svůj charakter nejvýznamnějšího národního setkání špiček českého obchodního trhu. Dále však prohloubil i svůj mimořádný mezinárodní rozměr. Internacionální povahu konference posílilo vystoupení několika významných mezinárodních managerů (např. p. Bernerta, nového prezidenta evropského svazu obchodu EUROCOMMERCE, p. Karelse, prezidenta evropské asociace nezávislého obchodu UGAL či p. de Ianniho, Senior Vice-Presidenta ORACLE pro země nově přistupující do EU).
  • Konference reflektovala v plné míře blížící se vstup ČR a dalších reformních zemí do Evropské unie. Problematice obchodování na jednotném evropském trhu byly věnovány 2 velmi intenzivně navštěvované workshopy. Důležitým momentem byla i přítomnost vedení evropského svazu obchodu Eurocomerce na konferenci, vč. navazujícího zasedání výboru pro rozšíření EU a setkání vedení Eurocommerce se zástupci obchodních svazů a asociací střední a východní Evropy.
  • Konference se zúčastnili zejména zástupci top managementu a vedoucí pracovníci, zodpovědní za řízení obchodních činností (prodej, nákup, marketing, popř. i logistika a export). O významu akce svědčí mj. fakt, že se na ní registrovalo více než 250 top managerů (generálních ředitelů, předsedů představenstva či šéfů institucí). Na konferenci se zúčastnila absolutní většina společností z kategorie top 10 českého obchodu a prakticky všichni klíčoví dodavatelé.
  • Na konferenci poprvé v její desetileté historii zavítal premiér české vlády, v doprovodu řady vedoucích představitelů státní správy, vč. 2 ministrů.

Čtěte také