Marketing

Podle průzkumu přináší hlubší integrace dodavatelských řetězců zvýšená rizika

Efektivní a účinný dodavatelský řetězec je velmi důležitým předpokladem úspěchu v odvětví maloobchodního a spotřebního zboží. Dodavatelský řetězec může být zdrojem konkurenčních výhod v podobě úspory provozních nákladů společnosti, ale i rizik. Potvrdil to průzkum společnosti Ernst & Young, z nějž dále vyplynulo, že velký počet společností nemá nastaveny efektivní kontrolní mechanismy a procesy při spolupráci se svými dodavateli.

Průzkum „Rizika dodavatelského řetězce“ (Risk in the Supply Chain) provedený společností Ernst & Young potvrdil důležitou úlohu nastavení spolupráce mezi společnostmi a jejich dodavatelskými řetězci. Správně řízený dodavatelský řetězec přináší větší flexibilitu díky užšímu propojení a spolupráci obchodních partnerů. To dále může vést ke zkvalitnění zákaznického servisu, zlepšení efektivity provozu a v neposlední řadě i k vyšší ziskovosti.

Z průzkumu ovšem také vyplynulo, že lepší propojení s dodavateli přináší i nová a mnohdy vyšší rizika. K oblastem ohroženým bezprostředním rizikem patří například bezpečnost informačních systémů, tedy zabezpečení dat a aplikací. Ohrožena může být také dostupnost, správnost a integrita dat přenášených mezi obchodními partnery. K dalším rizikovým oblastem patří například zajištění kontinuity v případě narušení činnosti podniku. S ohledem na investice do nástrojů a technologií určených k řízení dodavatelského řetězce společnosti rovněž přebírají finanční riziko, neboť se vzrůstající složitostí dodavatelského řetězce se komplikuje možnost kontroly a řízení v této oblasti.

V některých oblastech fungují ve společnostech přiměřené procesy, zatímco v jiných se mohou vyskytovat nedostatky. Vzhledem k trendu posledních několika let, kdy vzrůstá složitost dodavatelských řetězců, se odpovídajícím způsobem zvyšuje i hrozba rizik.

U více než 20 % dodavatelů ještě jejich klienti z řad maloobchodníků, potravinářských společností a společností působících v oblasti spotřebního zboží nikdy neprovedli kontrolu doručování zboží. Pouze necelá polovina, konkrétně 45 % společností, kontroluje u svých dodavatelů to, jestli doručují zboží včas a přesně podle požadavků. Jen 47 % maloobchodníků vede dokumentaci o svých výběrových řízeních v souvislosti s dodavatelskými řetězci.

Téměř třetina, konkrétně 29 % maloobchodníků a potravinářských společností, a dále 18 % společností působících v oblasti spotřebního zboží, nikdy neprovedlo revizi svých interních procesů týkajících se dodavatelů.

Při průzkumu „Rizika dodavatelského řetězce“ společnost Ernst & Young oslovila 50 předních společností působících v oblasti maloobchodního a spotřebního zboží, potravin a nápojů v 10 zemích a zkoumala osm klíčových rizikových oblastí v rámci dodavatelského řetězce. Jedná se o oblasti plánování podnikové kontinuity, integrita dat, bezpečnost aplikací v oblasti řízení dodavatelského řetězce, správa a řízení podniku (corporate governance), vztahy vzájemné spolupráce, výdaje a investice v oblasti řízení dodavatelského řetězce, pracovní síly a daňová rizika.

Studie se rovněž týkala srovnání klíčových ukazatelů dodavatelského řetězce (benchmarking), takže účastníci měli možnost porovnat své výsledky s konkurencí v celosvětovém měřítku. Jak uvedl Ulrich Schröder, vedoucí divize maloobchodních a spotřebních výrobků z českého zastoupení Ernst & Young: „Cílem průzkumu bylo pomoci našim klientům identifikovat a řešit rizika a problémové otázky, které se týkají dodavatelského řetězce a jsou společné pro celé odvětví maloobchodního a spotřebního zboží.“

Společnosti působící ve zkoumaných odvětvích se podle průzkumu Ernst & Young nadále plánují zaměřovat na dodavatelský řetězec z hlediska úspor nákladů a využití strategických výhod a hodlají i dále investovat do nových technologií v této oblasti a spolupracovat s třetími stranami při využití výhod globální ekonomiky. „Pokud však společnosti budou chtít získat výhody, které efektivní řízení dodavatelského řetězce přináší, měly by nepochybně zvážit osm klíčových rizikových oblastí a zaměřit se na snížení možnosti výskytu těchto rizik a naopak na využití příležitostí, které iniciativa v této oblasti přináší,“ dodal Ulrich Schröder z Ernst & Young.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *