Průmysl

LNM Holdings N.V. investuje v Makedonii

Skupina LNM, druhý největší světový výrobce oceli, oznámila, že LNM Holdings N.V. podepsala smlouvu o nákupu akcií se společností Balkan Steel International, aby tak získala majoritní podíl ve dvou hutních společnostech v Makedonii. Uzavření této transakce podléhá řadě různých podmínek včetně – avšak nikoliv pouze – souhlasu příslušných úřadů pro hospodářskou soutěž.

Společnosti, které hodlá LNM získat, provozují válcovnu pásů za tepla s roční kapacitou 1,2 milionu tun a válcovnu plechů za studena s roční kapacitou 1 milion tun. Oba závody se nacházejí v blízkosti Skopje v Makedonii. Tyto společnosti v současné době exportují své výrobky do zemí Evropské Unie, U.S.A. a všech republik bývalé Jugoslávie.

Přestože doposud nedošlo k uzavření této transakce, LNM již zahájila svoji účast v procesu obnovy těchto společností, a to především souhlasem s poskytnutím překlenovacího úvěru tak, aby měly možnost vyrovnat dlužné mzdy a uhradit příslušné dlužné sociální pojištění. Dnes budou vyplaceny mzdy dlužné za tři měsíce ve válcovně pásů za tepla a mzdy dlužné za dva měsíce ve válcovně plechů za studena.

Kromě toho považuje LNM ihned po uzavření této transakce za svoji prvořadou prioritu dosažení využití celé projektované kapacity v krátkém časovém období prostřednictvím dodávek bramů z blízkých provozů LNM.

– red –

Čtěte také