Průmysl

Hutní montáže Ostrava hospodaří s mírným ziskem

Společnost Hutní montáže Ostrava zveřejnila předběžné výsledky hospodaření za rok 2003. Podle nich přesáhla obrat jedné miliardy a očekává zisk v řádu milionů korun.

Pokračující restrukturalizace firmy vedla ke stabilizaci hospodaření a zakázkové základny. „Realizujeme zakázky po celé Evropě, významnými projekty jsou například montáž mostu spojujícího Švédsko a Norsko, práce na výstavbě elektráren v Estonsku nebo dodávka ocelových konstrukcí pro řecká olympijská sportoviště,“ uvádí Ing. Richard Benda, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Hutní montáže Ostrava, a.s. Podle Bendy účast na těchto projektech mimo jiné potvrzuje konkurenceschopnost Hutních montáží Ostrava a jejich připravenost na vstup do EU.

Přestože se na celkových výsledcích hospodaření negativně podepsal konkurz, který byl vyhlášen na hlavního zahraničního odběratele výrobního závodu v Moravském Krumlově, podařilo se v uplynulém období zamezit dalším ztrátám. „V důsledku konkurzu došlo k dlouhodobému utlumení výroby a následným ztrátám v desítkách milionů korun. V druhé polovině roku se ovšem výroba v Moravském Krumlově opět plně obnovila,“ komentuje to Benda.

Po změně většinového vlastníka, ke které došlo v roce 2002, se společnost zaměřila na konsolidaci vztahů s bankami, zásadní snížení zadlužení a zvýšení základního kapitálu. Proces restrukturalizace pokračoval v roce 2003 s důrazem na zkvalitnění řídících procesů a realizaci série opatření, směřující ke zvýšení produktivity. Pro zrychlení získávání dat a jejich efektivní vyhodnocení byl zaveden nový informační systém, na který navazuje aplikace projektového řízení. „V letošním roce můžeme očekávat zvýšení výkonů minimálně o 20%,“ říká generální ředitel společnosti Hutní montáže Ostrava, a.s.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!