Průmysl

Valná hromada ETA a. s. schválila fúzi ETA – PLASTKOV

27.5.2004 se konala mimořádná valná hromada ETA a.s. Hlavním důvodem její svolání byla již dříve avizovaná fúze ETA a.s. a Plastkov spol. s r. o. Na valné hromadě byly projednány a schváleny všechny s tím související podklady a po diskusi bylo rozhodnuto o fúzi sloučením společností ETA a.s. a PLASTKOV spol. s r. o.

Toto rozhodnutí zahrnuje všechny náležitosti stanovené pro takový případ obchodním zákoníkem tj. zejména:

  • souhlas s převzetím jmění společnosti PLASTKOV spol. s r. o.,
  • schválení návrhu smlouvy o fúzi,
  • schválení konečné účetní závěrky za období leden – listopad 2003 a zahajovací rozvahy k 01.12.2003,
  • rozhodnutí o vydání nových akcií k výměně za obchodní podíl ve společnosti PLASTKOV spol. s r. o. včetně druhu, podoby, počtu, formy, jmenovité hodnoty a údaje o tom, že nově vydávané akcie nebudou registrované,
  • podobu, druh, formu, jmenovitou hodnotu a počet akcií společnosti ETA a.s. po sloučení,
  • výši základního kapitálu ETA a. s. po sloučení,
  • lhůtu pro vyzvednutí akcií společnosti ETA a. s., jež budou vyměněny za obchodní podíl ve společnosti PLASTKOV spol.s r.o.

Všechny konkrétní údaje jsou uvedeny v zápise z valné hromady, který je k dispozici akcionářům společnosti. V souvislosti s fúzí byly schváleny změny stanov společnosti ETA a.s. Fúze nabude právní účinnosti po zveřejnění v obchodním rejstříku.

Fúze společností ETA a PLASTKOV je jedním z posledních opatření plánu restrukturalizace, který přijalo nové vedení ETA a.s. počátkem roku 2002. Důvodem sloučení je to, že PLASTKOV provozuje výrobu plastových výlisků přímo v areálu ETA. Poté co se obě společnosti staly součástí skupiny firem podnikatele Marka Rybáře, ztratilo jejich oddělení význam. PLASTKOV se stane dalším výrobním provozem ETA a.s. v Hlinsku, čímž bude završena organizační struktura firmy. Stav pracovníku ETA se zvýší (podle stavu k 30. 4. 2004) o 160 tj. ze současných 740 na 900 osob.

– red –

Čtěte také