Průmysl

Smlouva o koupi části aktiv ČKD DS nabyla účinnosti

Vzhledem k tomu, že v průběhu měsíce ledna 2002 došlo k oboustrannému splnění všech odkládacích podmínek Smlouvy o prodeji majetku z konkurzní podstaty ČKD Dopravní Systémy, a.s. (dále jen ČKD DS) novému nabyvateli Společnosti kolejových vozidel s.r.o. (dále jen SKV), 100% dceřinné společnosti Siemens AG, budou finanční prostředky složené k datu podpisu smlouvy (8. 10. 2001) na vázaný účet u České spořitelny a.s. k 1. 2. 2002 uvolněny ve prospěch účtu správce konkurzní podstaty ČKD DS.

Tím se SKV k datu 1. 2. 2002 stává definitivně vlastníkem vybraných výrobních aktiv ČKD DS v Praze-Zličíně. V souladu se svými dřívějšími prohlášeními a dohodami zaměstná SKV v těchto výrobních kapacitách asi 800 zaměstnanců.

V souvislosti s převzetím výše uvedených aktiv bude Společnost kolejových vozidel s.r.o. přejmenována na „Siemens kolejová vozidla s.r.o.“

Čtěte také