Branding

Superbrands přichází do Čech

Mezinárodní společnost Superbrands, která je nezávislou autoritou a porotcem v oblasti brandingu s přítomností ve více než třiceti zemí světa, oficiálně zahájila svoji činnost v České republice letos na jaře. Minulý týden, v rámci tiskové konference v Praze, se k české pobočce připojili členové Rady Superbrands pro Českou republiku.

Supebrands není dalším hodnotícím žebříčkem (jako např. Interbrand). Je jakýmsi elitářským klubem pro nejlepší. Smyslem klubu pak je, že si členové /značky klubu mezi sebou vyměňují poznatky (networking), propagují své vlastní značky (self-promotion), ale i statut celého oboru brandingu.,
A jak se značky do klubu dostanou? Značky volí již zmíněná Rada, přičemž při hlasování pro jednotlivé značky mají členové Rady na paměti následující definici „superznačky“:

„Superznačka si vybudovala ve svém oboru tu nejlepší pověst. Ve srovnání s konkurencí nabízí taková značka zákazníkům značné emocionální a/nebo hmotné výhody, které zákazníci, ať již vědomě či povědomě, chtějí a které oceňují“.

Značky, které se do „klubu“ dostanou, budou vydány v knize „Superznačky České republiky 2.004“, která by měla vyjít na začátku příštího roku. Hodnocení se samozřejmě netýká pouze českých značek. Týká se značek působících na českém trhu.
Kniha „Supebrands“ se v ostatních zemích stala jakousi „biblí brandingu“ a klíčovým zdrojem informací v oblasti brandingu.

A jak vypadá Rada? Má celkem 13 členů. Jsou v ní zástupci zadavatelů, komunikačních agentur i médií. Mezi nejznámější členy rady zřejmě patří Evžen Hart z Ogilvy Group a Marek Šebesťák z BBDO.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!