Internet

Web jako investice (1.)

Mnoho manažerů považuje firemní internetovou prezentaci za nevyhnutelně utracené, ale pouze utracené peníze. Nevidí v internetu žádný přínos. Často se tak děje, bohužel, již na základě vlastní zkušenosti. Jak dosáhnu toho, že web je pro firmu, kterou řídím, investicí a ne jen utracenými penězi? Jak rozeznám dodavatele, který je schopen toho dosáhnout?

Manažer musí mít všeobecný přehled z mnoha oborů, aby mohl správně rozhodovat. Zodpovědnost za detailní znalosti v jednotlivých oborech deleguje na své podřízené, v případě internetu často na marketing. Internet se tak dynamicky vyvíjí, že ani marketingoví specialisté většinou neznají, a často ani nemůžou znát, vše nezbytné pro správné řízení projektů v tomto bouřlivě se rozvíjejícím odvětví. Novinek a vývojových tendencí je prostě až příliš. Zodpovědnost za jejich úspěšné řízení však zůstává. I marketingově výborně řízené firmy mají s tímto problémy. Jak dosáhnu toho, aby projekt webu byl úspěšný, i když nemám ve firmě specialistu na internet? Tady je návod. Položte si tři níže uvedené otázky a najděte na ně správné odpovědi. Tento článek Vám pomůže.

1. Mám jasno, čeho chci pomocí internetu dosáhnout?
2. Chci objednat výrobu prezentace u správné firmy?
3. Vím, co vše musím udělat pro úspěšný život již hotového webu?

Mám jasno, čeho chci pomocí internetu dosáhnout?
To je úplně první otázka, na kterou by si měl zadavatel webu odpovědět. Výhodou je, že na její zodpovězení mu stačí velmi obecná znalost internetu. Nevýhodou je, že musí vědět, odkud a kam firma směřuje, čeho chce pomocí webu dosáhnout, musí mít jasnou marketingovou koncepci. Neznalost odpovědi na tuto otázku je základní překážkou pro úspěch webové prezentace. Ani vynikající webdesignová firma nevytvoří dobrý web, který je skutečně dobrou investicí na základě špatného zadání. Nicméně, kvalitní a zkušený dodavatel webu může být firmě hodně nápomocný i ve fázi zadání (podrobněji v dalším díle). Výsledek však bude jen výjimečně tak dobrý, jako v případě, kdy má firma dobře fungující marketing. K tomu, aby mohl najít správnou odpověď na otázku v nadpisu, si musí nejdříve odpovědět na otázky dílčí. Uvádím ty obecnější z nich.

1. Být či nebýt na internetu?
Odpověď je jednoznačná. Minimum doporučitelné snad jen pro některé řemeslníky a nejmenší firmy je registrace v internetových katalozích. Je mnoho lidí, zvláště těch s vyššími a středními příjmy, kteří již vůbec nepoužívají papírové katalogy. Zároveň je stále více lidí, kteří si na internetu ověřují, zda firma, na kterou již mají kontakt, má vlastní web, zda jej provozuje pod vlastní doménou a zda prezentace na návštěvníka dobře působí. Nesplnění těchto podmínek je stále častěji považováno za projev neserióznosti firmy. Výjimku si můžou dovolit opět již jen živnostníci, nejmenší firmy a firmy působící ve specifických oborech.

2. Jak velké prostředky do webu investovat?
Doporučuji investovat tím méně prostředků, čím méně mám jasnou představu, čeho chci pomocí internetu dosáhnout, a čím menší je má zkušenost s internetem obecně. Jestliže vím, že web chci, ale neznám jeho možnosti a specifika v mém oboru, je rozumnější jít do investice menší a vrátit se k webu třeba za rok, kdy moje představa bude vyhraněnější. I když se bude jednat o investici opakovanou, je pravděpodobné, že celkově bude nižší, než kdybych udělal hned web nákladný, ale samoúčelný, nefunkční a marketingově neefektivní.

3. Jak vypadá web mých úspěšných konkurentů?
Znalost webů konkurence může být silným vodítkem k tomu, co od webu můžu chtít já sám. Můžu získat inspiraci, můžu se zamyslet, co bych chtěl udělat jinak, co se mi líbí a rád bych využil i u webu svého. Získávám zároveň podněty k přemýšlení, proč je něco řešeno tak a ne jinak. Je důležité podněty ne pouze kopírovat, ale používat cizí weby jako zdroj inspirace, ke kterému přidám něco nového, něco svého.

4. K čemu má web sloužit?
Funkce webu jsou různé a obvykle se kombinují. Zde uvádím několik příkladů:
Web – elektronická vizitka: Velmi jednoduchá, laciná prezentace. Obsahuje základní informace o firmě, výrobním sortimentu nebo službách na jedné nebo několika málo stranách. Je vhodný např. pro řemeslníky a nejmenší firmy, které nemají jasnou představu, čeho by mohly pomocí internetu dosáhnout, popřípadě nemají k internetu důvěru. Součástí této prezentace by měla být registrace v internetových katalozích.
Web informující: Nejzákladnější funkce každého webu, dále bez komentáře.
Web komunikující: Každý správně fungující web vzájemnou komunikaci s návštěvníkem podporuje. Může se jednat např. o produktovou poradnu, výzvu ke sdělení připomínek a zkušenosti zákazníků s produkty firmy, organizace soutěží atp.
Web poskytující služby: Příkladem takového řešení jsou například služby přímého bankovnictví, zpravodajské weby, mapový servis, seznamky atp. Řešení těchto webů jsou často velmi náročná z hlediska programátorského. Velmi důležitá je ujasněnost koncepce řešení. Důležitá je intuitivnost a uživatelskost výsledného řešení. Jejich užitná hodnota bývá vysoká.
Web prodávající : Obsahuje prodejní modul určený buď obchodním partnerům firmy nebo internetové veřejnosti. Ne vždy je cílem vysoký obrat realizovaný prodejem přes internet, často se jedná pouze o doplňkový prodejní kanál.
Image web: Slouží k budování pozitivních vztahů s cílovou skupinou. Kritériem úspěchu je stabilní a vysoká návštěvnost webu (či návštěvnost úzké, ale té správné cílové skupiny) a ochota komunikovat. Řešení jsou nákladná na výrobu i provoz.

5. Můžu pomocí webu ušetřit firemní peníze jinde?
Ano. Peníze a čas. Důležité je, aby koncepce webu byla doladěná s koncepcí ostatních marketingových aktivit. Například katalogy je možné navrhnout tak, že jejich grafika umožňuje umístění elektronické verze katalogu na web a pohodlný tisk na běžné tiskárně zákazníka. Tím se sníží náklady na katalogy tištěné a poštovné na jejich zasílání. Dalším příkladem je vytvoření webové schránky pro obchodní partnery. Do ní si pak vzájemně nahráváme korespondenci, např. výkresovou dokumentaci či fotodokumentaci, či jiná data, která by nebylo možné, pro jejich velikost zaslat emailem.

Otázek bude samozřejmě více. Otázky související s předmětem podnikání, znalosti zvyklostí zákazníků firmy atd. I s jejich kladením a nacházením odpovědí nám může pomoci dobrá firma dodávající internetová řešení. Jakým způsobem dosáhnout cílů v odpovědi obsažených, kterými cestami a jak to udělat lépe a laciněji než konkurence, to by měl zadavatel u kvalitního dodavatele pouze schvalovat a kontrolovat.
Jak takovou firmu poznat v moři jiných a to i bez hlubokých znalosti z oboru internetu bude příští díl.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *