Výzkum trhu

Zvyklosti při nákupu denního tisku a časopisů

Společnost Taylor Nelson Sofres Factum uskutečnila ve dnech 15.2. – 20.2. v rámci programu FACTUM Omnibus výzkum týkající se zvyklostí nákupu deníků a časopisů. Výzkum byl realizován technikou standardizovaného řízeného interview na reprezentativním souboru 965 občanů starších 15 let, vybraných kvótním způsobem.

Nejčastěji si lidé denní tisk a časopisy kupují v trafice, obchodě nebo stánku s časopisy. Častým způsobem, jak se lidé dostávají k časopisům, je půjčování či výměna v rámci skupiny přátel/ známých nebo rodinných příslušníků. Nejméně obvyklý je nákup u kamelota nebo pouličního prodejce. K nákupu novin nebo časopisu nejvíce motivuje kladná vlastní zkušenost, popřípadě doporučení jiné blízké osoby a teprve potom cena. Naopak nejmenší vliv na případnou koupi titulu mají letáky, reklama v rozhlase či v ostatních časopisech. Průměrná měsíční útrata za deníky a časopisy je okolo 100 korun.

Způsob jakým obvykle respondenti získávají noviny a časopisy

 • Nejčastějším místem, kde je kupován denní tisk a časopisy, je trafika, obchod nebo stánek s časopisy (78,2 % ze všech respondentů).
 • Dalším častým způsobem, jak se lidé dostávají k časopisům, je půjčení či výměna v rámci skupiny přátel/ známých nebo rodinných příslušníků (36 % ze všech respondentů). Tato forma je typická pro časopisy ve všech regionech ČR. Nejvíce takto získávají časopisy ženy v domácnosti, osoby ve věku do 29 let a lidé se základním vzděláním.
 • V porovnání loňského a letošního roku zůstává počet lidí, kteří si časopisy předplácejí, více méně nezměněn. Týká se to především osob ve věku 45-59 let, lidí s vysokoškolským vzděláním.
 • Nejméně obvyklý způsob je nákup u kamelota nebo pouličního prodejce (11 % ze všech respondentů). Tento způsob nákupu je doménou Prahy a jsou takto nakupovány zejména čtrnáctideníky ( např. Nový Prostor, který je distribuován jen tímto způsobem) a denní tisk .
 • Deníky mají větší podíl předplatitelů než ostatní tisk (40 % ze všech respondentů).
 • V samoobsluze jsou nejčastěji nakupovány časopisy s krátkou periodicitou – týdeníky a čtrnáctideníky (33 %). Nejčastěji se půjčují měsíčníky (23 %) a čtrnáctideníky (41 % ze všech respondentů). Naopak nejméně si lidé půjčují denní tisk (17 % ze všech respondentů).
 • Odpovědi dotázaných na otázku: Kde nakupujete časopisy a noviny? se v roce 2002 ve srovnání s rokem minulým podstatně nezměnily.
 • Proti roku 2001 mírně vzrostl počet lidí, kteří si půjčují noviny a časopisy od přátel/známých a také se mírně zvýšil nákup novin a časopisů v samoobsluze.
 • Naopak se snížil počet těch, kteří nakupují své noviny a časopisy v supermarketech nebo hypermarketech. Došlo také k poklesu počtu respondentů, kteří si půjčují nebo vyměňují noviny a časopisy v zaměstnání.

Faktory ovlivňující výběr a nákup

 • Kupující, bez rozdílu věku, vzdělání a pohlaví, k nákupu konkrétního titulu nejvíce motivuje dobrá osobní zkušenost (82 % ze všech respondentů). Následuje doporučení blízké osoby (59 % ze všech respondentů). Třetím nejčastěji uváděným vlivem je cena titulu (51% ze všech respondentů).
 • Naopak nejmenší vliv na případnou koupi titulu mají letáky (9 % ze všech respondentů), reklama v rozhlase (11 % ze všech respondentů) či v ostatních časopisech (16 % ze všech respondentů). Oproti loňskému roku však vliv těchto faktorů vzrostl.
 • U sociálně slabších skupin se jako vlivný rozhodovací faktor při nákupu ukazuje především cena. Movitější vrstvy populace ovlivňuje nákup tiskovin více vlastní zkušenost (průměr 4,5) a doporučení blízké osoby (průměr 3,5).

Proces výběru a nákupu periodik

 • Z výzkumu vyplynulo, že 42% respondentů vždy přesně ví, který časopis si jde koupit a koupí si jej. Jsou to spíše muži než ženy. Ženy sice obvykle vědí, který časopis si jdou koupit, ale pokud je zaujme lepší nabídka, využijí ji.
 • Do skupiny těch, kteří neví předem, který časopis si koupí a rozhodují se až namístě, patří spíše mladí lidé do 29 let a pak starší lidé nad 60 let nebo lidé se základním vzděláním.
 • Polovině respondentů by vadilo, kdyby jejich nejoblíbenější časopis nebyl k dostání, a šla by si ho koupit jinam. Přibližně osminu dotázaných by tato situace znechutila natolik, že by si nekoupila nic. Zbytek respondentů by „nedostání časopisu“ řešilo koupením podobného časopisu.

Průměrná měsíční útrata za nákup tiskovin

 • Průměrná měsíční útrata za deníky a časopisy je okolo 100 korun. V rozmezí od 50 Kč do 100 Kč je třetina obyvatel ČR (32 %) a od 100 Kč do 200 Kč utratí za tisk čtvrtina obyvatel ČR (27 %).
 • Nejvíce za tisk utrácí lidé středního věku a osoby s vysokoškolským vzděláním.
 • Ve srovnání s rokem 2001 mírně vzrostl počet osob, které vydají za časopisy měsíčně až 300 Kč , přičemž se to týká především lidí ve věku 30-44 let a domácností s hrubým měsíčním příjmem 25 –30 tisíc korun.

Pro další informace kontaktujte:
Andrea Vozníková – asistentka výzkumu, Tel: +420 (2) 21 66 92 65, e-mail: voznikova@factum.cz
Iva Petrová – vedoucí oddělení medií , Tel: +420 (2) 21 66 91 59, e-mail: petrova@factum.cz

Čtěte také