Průmysl

Nový zvlhčovač ETA usnadňuje život alergickým lidem

Tradiční výrobce elektrických spotřebičů pro domácnost ETA, rozšiřuje prodejní sortiment o nové druhy výrobků. Jednou z oblastí, na kterou se firma v poslední době zaměřuje, je péče o zdraví.

Již dříve ETA informovala, jak pomáhá konstrukční úpravou nových elektrických spotřebičů zrakově postiženým občanům. Na loňský vánoční trh připravila nástavec k vysavači, který zlepšuje podmínky lidí alergických na srst domácích zvířat. Třetím rokem dodává na trh domácí pekárny chleba, které umožňují dodržovat bezlepkovou dietu, zejména u dětí. Infralampa napomáhá při léčbě revmatismu, ischiasu apod. Nový zvlhčovač bude usnadňovat život lidem alergickým na suchý vzduch.

ETA začne od února 2006 dodávat na trh výkonný ultrasonický zvlhčovač vzduchu ETA 0632. Ultrasonický zvlhčovač vytváří z vody, pomocí vysokofrekvenčního ultrazvukového oscilátoru, mikroskopické kapičky o velikosti cca 1-5 µm (mikrometrů=tisícina mm). Ventilační systém je vyfukuje do ovzduší, kde se jejich odpařením zvyšuje vlhkost vzduchu. Zvlhčování lze plynule regulovat v rozsahu od 0,35 – 0,55 l/hod. Výrobek má i možnost přihřívání mlžiny, což zvětšuje zvlhčovací schopnost. Zvlhčovač vzduchu ETA 0632 je ideální do bytů, dětských pokojů i kanceláří (do cca 75 m3) k vytvoření optimální vzdušné vlhkosti. Protože jde o ultrasonický výrobek (nad hranicí slyšitelnosti lidským uchem), je ho možné používat i v ložnicích.

ETA při všech konstrukčních úpravách i při vývoji kompletních výrobků spolupracuje s odbornými pracovišti a ústavy. Např. při konstrukci hmatových výstupků na spotřebičích pro orientaci zrakově postižených občanů to byl Institut rehabilitace zrakově postižených fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Antialergický nástavec k vysavači je výsledkem výzkumu a úzké spolupráce s I. interní klinikou Univerzity veterinárního lékařství v Košicích. Protože se jedná o originální řešení, byl tento výrobek v ČR patentován a chráněn užitným vzorem i v dalších šesti evropských zemích. Všechny finální výrobky mají předepsané atesty a certifikáty zkušebních ústavů.

– red –

Čtěte také