Průmysl

Skupina HARTMANN zlepšila svůj provozní výsledek

Zatímco obrat k 31.3.2006 ve srovnání se stejným obdobím minulého roku lehce poklesl, čistý provozní zisk vzrostl díky reorganizaci strategického portfolia výrobků. Zaměření na klíčové oblasti obchodu bylo úspěšné, i přes cenové tlaky na trhu se společnosti HARTMANN podařilo i nadále upevnit pozici ve svých třech základních oblastech obchodu.

Uspokojivý růst v klíčových oblastech obchodu
Skupina HARTMANN dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2006 obratu ve výši 303,6 mil. Euro, což znamená pokles o 0,9% oproti minulému roku. Vývoj směnných kurzů byl pro obrat firmy pozitivní, po jejich započítání a po provedených změnách v investičním portfoliu vykázala skupina HARTMANN růst o 3.3 procentního bodu.

Skupina HARTMANN se zaměřila na ři klíčové oblasti trhu: Inko Management (prostředky při inkontinenci), Wound Management (ošetřování ran) a Risk Prevention (jednorázové operační krytí).

Skupina HARTMANN vykázala ve třech klíčových segmentech růst, který je nadprůměrný vůči danému trhu. V prvním kvartále roku 2006, Inco Management, náš nejdůležitější segment z pohledu celkového obratu, vzrostl o 5,4 procentního bodu na 115,5 mil. Euro. V oblasti Wound Management* přinesly aktivity zaměřené na zvýšení konkurenceschpnosti zvýšení obratu v této oblasti o 7%. Obchodní obrat v této oblasti činil 91.1 mil. Euro.

I přes velkou cenovou konkurenci se společnosti HARTMANN podařilo v oblasti Risk Prevention* upevnit tržní pozici. V porovnání se srovnatelným obdobím minulého roku se obchodní obrat zvýšil o 7.3% na 42.9 mil. Euro.

Obrat v ostatních aktivitách skupiny činil 55,1 mil. Euro s poklesem o 24.2% ve srovnání s prvním čtvrtletím minulého roku, způsobeným zejména velkými strategickými změnami (prodej části společnosti Sanimed). K 31.3. 2006 podíl klíčových produktových skupin dosáhl 81.8 procentního bodu, zatímco ke konci minulého čtvrtletí toto číslo činilo 79,4%.

Provozní výsledek skupiny nad úrovní minulého roku
V porovnáním se stejným obdobím minulého roku, se konsolidovaný čistý zisk skupiny HARTMANN zvýšil o 0,1 mil. Euro na 9,6 mil. Euro, což způsobily lepší úrokové podmínky a nižší daňové zatížení. Konsolidovaný čistý zisk minulého roku (9,5 mil. Euro) byl o 0.9 mil. Eur pozitivně ovlivněn jednorázovými faktory. Provozní zisk skupiny dosáhl 8,6 mil. Euro, což znamená zlepšení provozního výsledku v prvním kvartálu roku 2006 o 11,6% ve srovnání s minulým čtvrtletím (1,0 mil. Euro).

V prvním čtvrtletí roku 2006 EBIT skupiny HARTMANN dosáhl úrovně16,8 mil. Euro, což je 13,0 procentního bodu (2,5 mil. Euro) pod úrovní prvního kvartálu 2005. Cenové tlaky na trhu a vysoké nákupní ceny surovin způsobily, že klesající tržby mohly být jen omezeně vykompenzovány úspornými opatřeními.

Počet zaměstnanců se snížil
K 31. březnu 2006 skupiny HARTMANN zaměstnávala 9051 osob. Ve srovnání s koncem roku 2005 to představuje pokles o 63 lidí. Zahraniční pobočky skupiny zaměstnávaly 62,7 % všech zaměstnanců. HARTMANN-RICO v České republice je druhý největší zaměstnavatel v HARTMANN GROUP.

Výhled
S ohledem na další růst v oblastech medikálního zboží a na plánovaný pokles obratu v nestrategických oblastech v souladu s reorganizací svých aktivit, skupina HARTMANN očekává stejnou výši obratu jako v předchozím roce. Ziskovější prodejní mix umožňuje skupině HARTMANN stanovit si za cíl zlepšení provozního výsledku.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!