Průmysl

OLMA investuje do ekologie

Přední český výrobce mléčných výrobků OLMA investovala za posledních pět let do ekologie a životního prostředí 50 miliónů korun. Z toho investice za rok 2005 dosáhly výše 6 miliónů Kč.

K největším investicím od roku 2000 patří intenzifikace čistírny odpadních vod, klimatizace výrobních prostor, rekonstrukce sušárny mléka, rekonstrukce a úprava řídících systému CIP (cleaning in place – označení pro čistící stanice zajišťující čištění výrobních technologických zařízení) v provozovně Zábřeh, rekonstrukce CIP pro čistění věže sušárny. V letošním roce připravuje OLMA, a.s. ekologickou investici ve výši 12 milionů korun, například do rekonstrukce provzdušňovacího systému čistírny odpadních vod, nebo na zateplení a protihlukové opatření u obytných objektů v blízkosti mlékárny.

Olma a.s. se životním prostředím zabývá dlouhodobě a to v několika oblastech voda, ovzduší, odpady, obaly. O tom svědčí i to, že v roce 2000 společnost OLMA, a.s. získala jako jedna z prvních potravinářských firem v ČR certifikát ISO 14 001, který kodifikuje vztah firmy k ochraně životního prostředí s cílem zavedení preventivních opatření vedoucích ke snižování zátěže a zmírňování znečištění v souladu s ekonomickými a celospolečenskými potřebami. Největší změny v normách na ochranu životního prostředí proběhly v olomoucké mlékárně před vstupem do EU, dnes se doplňují jen dodatky a změny. Jak nám sdělila ekoložka mlékárny OLMA, a.s. Ing. Vlasta Dirbaková „Ekologický provoz mlékárny je jednou z našich priorit a investice do ekologie patří k nejvýznamnějším. Certifikát ISO 14 001 znamená pro mlékárnu naplnění firemní politiky. Ta vyjadřuje snahu přinášet svým zákazníkům stále nové záruky, že firma pracuje v nejrůznějších oblastech dle přísných mezinárodních norem a není lhostejná ke svému okolí.“

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!