Průmysl

Stock Plzeň – Božkov vyplatí svým akcionářům dividendy

Řádná valná hromada společnosti Stock Plzeň – Božkov schválila výsledky hospodaření za rok 2001 a rozhodla o rozdělení zisku. Akcionáři zároveň schválili záměr založit dceřinou společnost na Slovensku a odsouhlasili změnu podoby akcií Stocku Plzeň ze zaknihovaných na listinné. Obměnila se rovněž dozorčí rada společnosti.

Nekonsolidovaný čistý zisk Stocku Plzeň – Božkov, který je největším domácím výrobcem lihovin, dosáhl v loňském roce 332,5 milionu korun. Při konsolidaci s výsledky dceřiné společnosti Stock Export – Import pak činil zisk po zdanění 365,6 milionu korun. Obrat společnosti bez započtení spotřební daně přitom loni meziročně vzrostl o 4,6 procenta na 1,582 miliardy korun. Akcionářům bude ze zisku podle rozhodnutí valné hromady vyplaceno celkem 52,12 milionu korun, což představuje dividendu ve výši 200 korun na jednu akcii. Částka 1,27 milionu korun bude využita jako příděl do sociálního fondu a 279,1 milionu korun zůstane jako nerozdělený zisk.

„Celá částka nerozděleného zisku bude využita na investice. Areál společnosti prochází výraznou přestavbou. Podle plánu dlouhodobého rozvoje bychom měli jen do roku 2004 investovat 300 milionů korun,“ uvedl generální ředitel Stocku Plzeň – Božkov Martin Petrášek.

Stock Plzeň – Božkov zvýšil loni prodej svých produktů o 3,6 procenta na 26,2 milionu litrů, čímž překonal poslední rekord z roku 2000. Nejžádanějšími produkty firmy jsou Fernet Stock, Fernet Stock Citrus, Brandy Stock Original a klasické lihoviny Rum a Vodka prodávané pod značkou Božkov.

Valná hromada rovněž schválila plán na založení dceřiné společnosti na Slovensku. Dceřiná společnost Stock Slovakia, s.r.o. bude mít základní jmění půl milionu slovenských korun. „Slovensko je pro nás klíčovým exportním trhem. Je výhodnější, abychom si zde distribuci zajišťovali přímo, nikoliv za pomoci prostředníků,“ uvedl ředitel prodeje Stocku Plzeň – Božkov Radek Svoboda. Stock Plzeň – Božkov loni prodal na Slovensku 1,24 milionu litrů lihovin a má nyní na slovenském trhu podíl zhruba 2,5 procenta, přičemž cílem společnosti je tento podíl v nejbližším období zdvojnásobit. Akcionáři souhlasili s návrhem na změnu akcií společnosti ze zaknihovaných na listinné. Tato změna sníží náklady společnosti i akcionářů za vedení zaknihovaných akcií ve Středisku cenných papírů. Výměna akcií bude zajištěna ve spolupráci s plzeňskou společností West Brokers, s.r.o., přičemž všichni akcionáři společnosti budou o způsobu a průběhu výměny včas informováni dopisem.

Stock Plzeň – Božkov v roce 2001 zaměstnával 197 lidí. Produktivita práce ve společnosti se loni zvýšila přibližně o 7,8 procenta a průměrná mzda stoupla o 5,8 procenta na 26 811 korun měsíčně. Majoritním akcionářem firmy je přední evropský výrobce lihovin a ovocných šťáv, koncern Eckes.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!