Průmysl

HARTMANN-RICO s oceněním „Podnik Fair Play“

Na konci minulého roku provedlo Etické fórum ČR v rámci programu Podnik Fair Play interní audit společnosti. Z jeho závěrů vyplývá, že HARTMANN-RICO podnikal a podniká dle etických standardů.

Posuzovatelé přitom neredukovali ověřování pouze na respektování práva, právních norem a předpisů. Postupovali podle jednotlivých kritérií, stejných u všech posuzovaných subjektů, aby byly získány srovnatelné výsledky využitelné pro další zlepšování etického prostředí v podnikání v ČR. Z výsledků vyplývá, že společnost HARTMANN-RICO, a.s. dodržovala etické standardy vyspělých podnikatelských praktik a aktivně se tak podílela a podílí na vytváření etického podnikatelského prostředí v České republice.

„Snažíme se, aby práce v HARTMANN-RICO byla pro nás zdrojem naší osobní realizace a spokojenosti. Součástí firemní kultury společnosti HARTMANN-RICO jsou zakotveny hodnoty jako je atmosféra důvěry, komunikační otevřenost, náročnost na sebe a v neposlední řadě i etického chování. Jsme rádi, že naše firemní hodnoty a aktivity jsou v souladu s požadavky programu Fair Play. Získaného posudku si velmi vážíme,“ komentuje závěrečnou zprávu generální ředitel Ing. Ľubomír Páleník.

– red –

Čtěte také