Komunikace

Nové technologie a komplexnost služeb na trhu světelné reklamy

Bez prostředků světelné komunikace si marketingovou komunikaci v maloobchodním prostředí těžko můžeme představit. Světelná reklama a další světelné komunikační nástroje jsou významnou součástí discipliny marketingu at retail, a proto patří k aktuálnímu programu světové asociace POPAI.

Oblast elektronických, elektrotechnických a světelných POP médií představuje pro POPAI CENTRAL EUROPE jeden z programových směrů, které asociace realizuje pro jednotlivé kategorie svých členů. V případě světelných médií tvoří skupina jejich dodavatelů či výrobců téměř čtvrtinu celkového počtu členské základny POPAI CE.

O současné situaci a nových směrech vývoje na trhu světelné reklamy diskutovali účastníci nedávného workshopu, který POPAI CE uspořádala v polovině září. Pozvání k diskuzi přijali Daniel Brýdl (STORY DESIGN), Radomír Klofáč (MORIS design), Daniel Jesenský (DAGO) a Zlatá Černá (Hanton).

Vývoj technologií v oblasti světelné reklamy směřuje k stále širšímu uplatnění LED diod a elektroluminiscenčních desek, které budou nahrazovat dosud používané neony. Lze očekávat, že neony budou spíše využívány pro specializovaná řešení, například do interiérů a obecně řečeno v prvcích, kde je neon jako viditelná součást designu.
Nové možnosti z hlediska kreativních řešení a efektivního vizuálního působení světelné reklamy by měly poskytnout vyspělé technologie v podobě plochých světelných zdrojů, které bude možné jakkoliv vytvarovat a využít pro jakoukoliv formu nosiče.

Klasické světelné reklamy mohou být v interiérech v budoucnu nahrazovány dynamickými digitálními médii, jako jsou například plasma obrazovky. Klasické prostředky světelné komunikace však budou mít stále na trhu své místo především ve formě světelných log a označení provozoven.

Stále výraznějším trendem dnešní doby jsou požadavky zadavatelů reklamy na komplexnost služeb ze strany dodavatele projektu. V praxi to znamená, že dodavatel zajišťuje komplexně celou realizaci projektu: tvorbu designu, vyvzorkování produktu, obstarání všech nezbytných povolení, demontáž, ekologickou likvidaci, instalaci, odzkoušení produktu…Stále větší problém představují povolení, která jsou v oblasti světelné reklamy vyžadována od úřadů, památkářů apod., přičemž novela stavebního zákona, platná od ledna 2007, vnesla do procesu zajištění povolení spíše více zmatku než jasná a pevná pravidla.

Významnou roli hraje také současná relativní naplněnost ulic prostředky světelné komunikace, která vede k tomu, že je v daleko větší míře realizován rebranding – výměna světelné reklamy s novým logem než instalace nových reklam. S rebrandingem se můžeme setkat například v oblasti mobilních operátorů, bank a pivovarů.

Z hlediska používaných materiálů pro výrobu světelné reklamy jsou požadovány materiály, které zaručují nerozbitnost a vysokou svítivost prostředků světelné komunikace. Jedním z materiálů, které splňují tyto nároky, je PET G – polyester s vysokou odolností proti nárazům a různým teplotním podmínkám.
Dalším je materiál Elit ( plexisklo), který je vhodný pro ploché aplikace světelné reklamy, ale jeho nevýhodou je vysoká cena.
Za technologii budoucnosti jsou také považovány již zmíněné elekroluminiscenční folie (EL folie) a LED diody. Hlavními výhodami LED diod je vyšší svítivost, delší životnost a energetická úspornost

– red –

Čtěte také