Komunikace

Prostor pro rozhodování (1.)

Zamysleli jste se někdy nad tím, nakolik ovlivňuje prostor pracoviště rychlost a kvalitu vašich rozhodnutí? Nebo jak by se změnily vnitřní procesy firmy, kdyby se změnilo uspořádání kanceláří, zasedaček či recepce?

Vliv okolního prostředí nelze ignorovat. Práce lidí, kteří sedí uprostřed openspace kanceláře – na místě, kde se kříží cesty všech se všemi – bude vypadat jinak, než práce těch, kteří po malých skupinkách či samostatně pracují za zavřenými dveřmi oddělených prostor. Nehodlám zde snášet argumenty na jednu nebo druhou stranu, ale ukázat propojenost prostoru a činností. Protože prostor je základní matricí, na které se odehrává každodenní komunikace – a rozhodnutí v sobě musí zahrnovat esenci této komunikace v nejvyšší možné kvalitě. Jedině tak mohou být rozhodnutí ku prospěchu celé společnosti stejně jako jednotlivým pracovníkům.

Prvním krokem je podívat na pracovní prostor jako na nástroj. A nemám tím na mysli jen vybavení, ale celkové uspořádání stěn, stolů, židlí, strojů (ať už počítačů nebo tiskáren). Jako příklad nabízím 5 způsobů fungování firmy – a k procesům přizpůsobené rozložení prostoru.

1. Sbíráte informace ze všech oddělení společnosti. Vaše komunikace je rychlá, neustále se něco mění a přizpůsobuje podle právě došlých informací. Pravděpodobně vaše týmy pracují na několika projektech zároveň a porady míváte několikrát týdně, ROZHODUJETE SE ČASTO:

 Prostor pro rozhodování

A abyste dokázali držet krok s konkurencí a přijímali správná rozhodnutí, potřebujete být V CENTRU DĚNÍ:

 Prostor pro rozhodování

Pokud jste obeznámeni s metodou Disrupt/on, pak by tomuto způsobu prostoru odpovídal soubor nástrojů pod Zónou kontaktů a Zónou vize.

2. UZAVŘENÉ SVĚTY, aneb přesný opak prvního příkladu. Jedná se expertní pracovníky, kteří pracují na dlouhodobých úkolech, individuálně sbírají informace a postup prací je mnohem pomalejší. Pokud by vám vyskočil v mysli obraz osamělého badatele, nejste daleko. Výměna informací se děje buď přímo mezi pracovníky a schůze pouze shrnují dosavadní postup prací a pomáhají řešit dílčí problémy. V Disrupt/on je nejblíže Zóna kontextu.

 Prostor pro rozhodování

3. Jste NEUSTÁLE V POHYBU. Možná dokonce natolik, že nikdo nemá pevně dané pracovní místo. Komunikace stejně jako lidé se přelévá z jednoho místa na druhé, podle potřeb klientů, podle množství práce. Jediné, co zůstává, je kvalita výstupů. Toto pojetí vyžaduje značně nekonvenční a zároveň sebejisté vystupování. Zóna nekonvenčního myšlení a uspořádání prostoru je propojené:

 Prostor pro rozhodování

Konec 1. části.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!