Jana Kneschke

Autorka je spolupracovnicí Marketingových novin.
Vystudovala humanitní vědy (FHS UK, Praha) a mediální studia se zaměřením na žurnalistiku (FSV UK, Praha). Od roku 2002 se věnuje oblasti komunikace s veřejností.

E-mail: jana.kneschke@post.cz

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

USP – konec jedné legendy?

USP ve svém klasickém podání již nefunguje. Od výrobků a služeb, které si kupujeme – protože my jsme často součástí své vlastní cílové skupiny – očekáváme jako samozřejmost kvalitu, inovace, špičkové technologie, elegantní Celý příspěvek →

Branding
Marketing
Komunikace

Prostor pro rozhodování (2.)

4. Zde každý ví, na čem pracuje, zná přesně termíny i rozsah práce. Na stole má květináč, svůj hrnek a obrázky dětí. Pevná pracovní doba, přesně určený rozsah práce a přidělené pracovní místo umožňují předvídat věci budoucí, jedná se o Zónu konvencí. Celý příspěvek →

Komunikace
Komunikace
Komunikace
Výzkum trhu

Focus groups vs. internet

Focus group jsou hojně užívanou metodou kvalitativního výzkumu a podle jejich výstupů se často připomínkují a mění kampaně. Nesou s sebou ale několik úskalí – spíše než produkt se komentují názory druhých a diskuze, i přes usměrňování Celý příspěvek →

Marketing

ERM – Employee relation management

Kolik vašich zaměstnanců by doporučilo vaši firmu jako dobrého a spolehlivého zaměstnavatele? Kolik z nich referuje pozitivně – a to ze zkušenosti a přesvědčení – o „své“ firmě? A kolik z nich výrobky nebo služby, které dodáváte, doporučuje? A jak o všem víte? Celý příspěvek →

Komunikace
Teorie marketingu

Brand není značka

A to ani z pohledu jazykového překladatele. Brand znamená unikátní způsob fungování značky. Značkou může být cokoli, ale brandem se značka stává až po jisté době svého fungování. Brand ze značky nedělá ani legitimizace její existence Celý příspěvek →