CRM

Infor dodává CRM software pro řízení detailových procesů

Společnost Infor oznámila na americké výstavě National Retail Federation 2008 nejnovější verzi Infor CRM Epiphany Outbound Marketing 7.1, řešení pro aktivní marketing s odvětvově specifickými funkcionalitami. Tato verze umožňuje obchodním společnostem rychle zavést událostně řízené kampaně, které měřitelným způsobem zvyšují prodej a loajalitu zákazníků. Infor CRM Epiphany Outbound Marketing 7.1 nabízí řadu inovací, které zlepšují efektivitu odchozích marketingových kampaní, včetně schopnosti plánovat progresivní kampaně.

Aby byl událostně řízený marketing úspěšný, kampaň musí generovat nabídku, jež souzní se zákazníkovými požadavky. Událostí může být cokoliv – od vyprázdnění virtuálního košíku v on-line prodejně až po nepřijetí několika telefonických hovorů zákazníkem v krátkém čase. Tradiční CRM nástroje nedokáží v reálném čase synchronizovat informace mezi zákaznickou databází a událostně řízeným systémem a využít marketingových příležitostí generovaných událostmi. Tyto „ztracené“ příležitosti stojí obchodní firmy miliony ročně v nerealizovaných příjmech.

Nejnovější verze Infor CRM Epiphany Outbound Marketing generuje nabídky iniciované událostmi v reálném čase, jež podporují cíle kampaně prostřednictvím integrace dat mezi marketingovým procesem a událostně řízeným systémem. Pokročilé funkcionality umisťují obchodníkovy informace tak, aby byly zákazníkům viditelné v nejvhodnější dobu.

„Porozumění potřebám zákazníků a poskytnutí konzistentní a pozitivní nákupní zkušenosti je klíčové pro úspěch obchodníka, zejména v dnešním vysoce konkurenčním prostředí,“ řekl Dr. Patric Timmermans, ředitel produktového marketingu v oblasti CRM ve společnosti Infor. „Odvětvově-specifické funkcionality integrované v řešení Infor CRM Epiphany Outbound Marketing poskytují obchodníkům pokročilé nástroje umožňující dodávat časově limitované nabídky, jež generují rostoucí příjmy.“

Infor CRM Epiphany Outbound Marketing 7.1 také poskytuje funkcionality k realizaci částí kampaní v různém čase, což je obzvláště důležité při vícefázových kampaních prostřednictvím různých komunikačních kanálů, kdy je klíčové udržet maximální interakci se zákazníkem po celý životní cyklus kampaně.

Infor CRM Epiphany Outbound Marketing 7.1 transformuje e-mailový marketing do javovské architektury a integruje některé inovace jako např. SMTP pipelining, SMPT autentifikace, SPF a Sender-ID podporu, pravidla pro příchozí e-maily a další.

Další funkcionality Infor CRM Epiphany Outbound Marketing 7.1 zahrnují:

  • Schopnost identifikovat aktuálně potřebnou zákaznickou interakci
  • Detailní výkazy statistických metrik pro každý zákaznický segment s cílem určit účinnost kampaně
  • Lepší opakovaná použitelnost komponent, jako jsou zákaznické segmenty a přístupy, k rychlejšímu vytváření kampaní a dosažení vyšší efektivity
  • Konfigurace závislostí mezi požadavky tak, aby se předešlo zápisu nekompletních dat do databáze

Infor CRM Epiphany Outbound Marketing 7.1 poskytuje marketingovým pracovníkům možnost snadno navrhovat a sledovat kampaně napříč komunikačními kanály a řídit jak kampaně tak reportování ve reálném čase. Kampaně a reporty již nemusí být závislé na konkrétním nastavení systému. To poskytuje více flexibility a je klíčové pro kampaně vyznačující se automatickými procesy, jako jsou e-maily a SMS zprávy.

– red –

Čtěte také