CRM

CRM – efektivní pomocník při řízení vztahů se zákazníky

DPD CZ, česká pobočka evropského lídra v oblasti expresních zásilkových služeb, hodnotí funkčnost programu CRM, který byl spuštěn v loňském roce. CRM ( Customer Relationship Management) je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracovávání a využití informací o zákaznících firmy. V DPD CZ je využíván od dubna 2008 k efektivnímu a produktivnímu řízení prodejních aktivit a správě zákaznické databáze.

„Od počátku jsme věděli, že program, který vyvíjíme, musí být jednoduchý na obsluhu, ale zároveň musí poskytovat obchodním zástupcům dostatek potřebných informací a prostoru pro záznam všech aktivit, které vyplývají z jejich práce a komunikace s klienty. Díky CRM je rovněž možné jednoduše sledovat plnění prodejních i neprodejních cílů obchodního týmu,“ říká Jakub Kostrba, Sales Development Manager DPD CZ.

Celý program je postaven tak, že je možné ho kdykoli libovolně upravovat, přidávat či ubírat funkce, procesy a informace. Program umožňuje většinu změn provést na administrátorské úrovni, takže není potřeba zásahů programátora. Nové CRM je také obousměrně napojeno na ostatní systémy DPD, informace z nich čerpá a zároveň je i poskytuje.

Pomocí programu CRM je možné kdykoli sledovat aktivity obchodníků, úspěšnost těchto aktivit, prodejní výsledky, trendy vývoje, výsledky marketingových akcí atd. Program také umožňuje provádět, v případě potřeby, schvalovací procesy, které mohou být rovněž uživatelsky definovány.

„Jak ukazují současné prodejní výsledky, nové CRM pomohlo DPD CZ k výraznému zefektivnění prodejních procesů, zprůhlednění hodnocení a odměňování obchodníků a díky tomu k dosahování lepších obchodních výsledků. Po ročním fungování tohoto programu můžeme s jistotou říci, že se nám podařilo takřka nemožné. V poměrně krátkém termínu, tří měsíců, se nám za pomoci jediného programátora podařilo připravit systém, který získal podporu jak ze strany obchodního týmu, tak i od ostatních zaměstnanců naší společnosti. Pro vedení společnosti je CRM nástrojem, jak rychle získávat obchodní výsledky a zadané údaje přímo od obchodních zástupců. Obchodníci mají, díky tomuto systému , flexibilní přístup k informacím potřebným k jednání s klienty. Díky své účelnosti a úspěchu v ČR, je zvažováno zavedení tohoto CRM pro celou síť DPD,“ dodává Oldřich Kaláb, výkonný ředitel DPD CZ.

-red-

Čtěte také