Komunikace

Chytré vizitky II a III. generace – progresivní potenciál pro vzdělávání s využitím internetu

 • Moderní vzdělávací systémy jsou v nejvyspělejších státech založeny na pyramidě celoživotního základního, všeobecného a nadstavbového profesního, manažerského ale také i zájmového vzdělávání. Snad nejlépe tento systém má propracována Velká Británie včetně jejího vzorového systémového přístupu, který je znám jako efektivní systém Open University. Tento systém se stal světovým vzdělávacím standardem. Jeho předností a prioritou je vysoká otevřenost všem, kteří mají zájem a hlad po progresivních informacích, chtějí si je v praxi vyzkoušet a získat tak aktivní schopnosti a profesní dovednosti. Měl jsem tu vzácnou možnost několik let řídit českou pobočku Open University a také pracovat na řadě vzdělávacích projektů např. projektu EU Erorregis Odra – Nysa tedy vzdělávání v trojuhelníku Česko – Polsko – Německo, kde vzdělávací projekty reflektovaly i příhraniční a jízkové bariéry, vzdělávacích projektech UNIDO aj. Proč o tom takto hovořím?
 • V dnešním pojetí je Open vzdělávání vázano z 20% na práci s knihami, brožurami a texty v papírové podobě ale také minimálně z 80% na práci s informacemi šířenými na internetu. Internet jako široká a multispektrální informační dálnice nabízí tolik informací, že základním problémem každého vzdělávání je :
 • a/ připravit časový a tématický itinerář vzdělávání na oné pomyslné dálnici a za
 • b/ jak potřebné informace efektivně najít a účelově, účinně a úsporně (procesní výuková teorie 3U) pracovat s nimi.
 • Tým zpracovávající projekt chytré vizitky (www.chytrevizitky.cz) připravil pro zájemce unikátní a ve světové premiéře systém a nástroje pro práci s informacemi využitelné v rámci všech stupňů celoživotního vzdělávání jak profesního tak i zájmového a to počínaje věkem kdy dítě umí číst a ovládat klávesnici počítače, s využitím chytrých vizitek. Jeho stěžejní osou jsou chytré vizitky II. generace, tzv. vyhledávací. Tyto vizitky umí vyhledávat informace v několika rovinách. V rovině základní (první) lze využít vizitky označené Co to je?


  Tady ke stažení vizitka Co to je?

  Do vyhledávacího pole této vizitky zájemce napíše co jej zajímá a chytrá vizitka prolistuje v mžiku Otův slovník naučný, encyklopedii Universum aj. prameny a najde nejenom konkrétní pojem co znamená ale také sdělí, kde zájemce o informace najde podrobnosti. Takže napíšete třeba slovo marketing a kliknete na vizitku… a dozvíte se, že….Druhou úrovní chytrých vizitek II. generace jsou vyhledávací vizitky, které hledají fulltextově. A protože jsme již mluvili třeba o marketingu, tak takováto chytrá vizitka nazvaná Marketingové noviny po napsání hesla třeba VCRM jediným kliknutím najde na www.marketingovenoviny.cz všechny texty týkající se řízeného vztahu se zákazníky na bázi hodnot (VCRM = Value Customer Relationship Management) a nabídne Vám je v plném rozsahu ke studiu, což je úžasné a vy si texty přečtete a můžete k nim dělat své poznámky a výpisky, které si můžete přímo u vizitky archivovat a pracovat s nimi.

  Stáhnout vizitku hledání v článcích Mano.cz

  Třetí úrovní chytrých vizitek II. generace je vyhledávání podle jednoho až pěti současně zadaných parametrů, které si můžete navolit…třeba při úmorné noční práci u počítače vás zajímají aktuální nabídka nemovitostí – a stačí nastavit parametry a jediné kliknutí a máte vhodnou informaci s mutlivyhledáváním přímo pod nosem.

  Stáhnout vizitku Nemovitosti Centrum

  Čtvrtou úrovní využití chytrých vizitek II. generace jsou chytré vizitky anotační. Dnes již je standardem, že moderní prezentátoři informací na webu v záhlaví textu většinou tučně a barevně poskytují anotaci, tedy to, o čem text je a to s využitím klíčových slov. A hovoříme-li o tématu marketing, tak brzy již nastane doba, kdy na www.marketingovenoviny.cz např. bude každý článek zde zveřejněný mít svou anotační vizitku a zájemce si jí stáhne k sobě do počítače, do chytrého vizitkáře, jako do knihovny tedy v režimu DataWareHausu a bude s ní pracovat v systému Data miningu.. Podotýkám, že všechny tyto vizitky jsou zájemci nabízeny zdarma.

  Stáhnout anotační vizitku Mano.cz

 • Ani to však není vše, zájemcům je k dispozici také chytrá vizitka produktová, která Vám umožní jediným kliknutím se dostat třeba v tématu marketingu do každý týden vydávaného Newsletteru Marketingových novin a zde si listovat Novinkami za poslední týden a studovat. A tak máte vždy čerstvé a nové informace v oblasti marketingu…
 • Realizační tým projektu pro tyto vizitky připravil i chytrý vizitkář ve formátu eVisitCard Organizer© verze 9.40, který je zdarma nabízen ke stažení u každé vizitky, a do kterého si jako do svého studijního prostředí stáhnete vyhledávací chytré vizitky i vizitky anotační. A to zdarma a jediným kliknutím. Zde si stáhněte Chytrý vizitkář (cca. 600 kB), do kterého budete ukládat vámi zvolené Chytré vizitky.
 • Chytrý vizitkář se tak stane Vaší studovnou a současně také Vaší knihovnou. Studovnou proto, že zde budete mít přehledně a vysoce sofistikovaně pro Vaše individuální potřeby studia zařazeny tématické vyhledávače z chytrých vizitek II. generace, tedy:
 • 1. úroveň encyklopedické,
 • 2. úroveň vyhledávání fulltextové,
 • 3. úroveň vyhledávání vícekriteriální a
 • 4. úroveň vyhledávání ve vlastních anotací s využitím anotační chytré vizitky. Knihovnou vysoce efektivní a elektronickou pak bude Váš chytrý vizitkář v tom případě, že budete pracovat se staženými anotačními chytrými vizitkami II. generace a tedy s texty, které jste objevili na internetu a nyní s nimi pracujete…
 • Představený moderní způsob práce s informacemi má spoustu výhod. Je jednoduchý, každý si jej může nakonfigurovat podle svého zájmu, je hravý, snadno ovladatelný s běžnou vyhledávací logikou a co je nejpodstatnější je vysoce efektivní z hlediska časových úspor při práci s informace. Výhodou je také že zapojuje do práce s informacemi více smyslovou logiku a tudíž informace se snadno zapamatovávají. Tím, že se pracuje ve standardním počítačovém prostředí zvyšuje se počítačová gramotnost a je možnost s informacemi pracovat pohodlně a podle libosti v různých další programech…
 • A pokud mohu poradit vyzkoušejte si tento systém a jistě se zalíbí Vám i Vašim dětem…třeba s takovouhle zábavní vizitkou:

  stáhněte si antistresovou vizitku Křečci

  Již uveřejněné články v Marketingových novinách:
  Chytrý vizitkář – inteligentní personálním vyhledávač a manažer
  Chytrý vizitkář – nové reklamní médium a nosič informací
  Chytré vizitky v komunikaci a marketingové komunikaci E2A a A2E

  Tento článek je uveřejněn v rámci seriálu Představení aplikace Chytré vizitky a seznámení s jejími funkcemi a použitím.

 • Čtěte také