Marketing

České filmy roku 2007

V minulém roce, kdy začal mít velký úspěch film Jana Svěráka Vratné lahve, jsem se začal dívat na filmy, a především na ty české, nejen jako divák, ale také z pozice ekonoma. Proto jsem pravidelně zjišťoval týdenní výsledky filmů v České republice, které uvádí Unie filmových distributorů.

Zajímal jsem se především o úspěšné české filmy, které měli v roce 2007 premiéru a které se dají označit jako úspěšné. Jedná se o již zmíněné Vratné lahve, dále pak film Medvídek, Gympl a film Václav.

Film Vratné lahve byl určen převážně staršímu divákovi, a také věrným příznivcům Jana a Zdeňka Svěrákových. Film Medvídek měl do kin především přilákat diváky mezi 30 až 40 roky, film Gympl byl určen, převážně mládeži a ke konci roku do kin vstoupivší psychologický film Václav, měl jako první část celku, mapující osudy amnestií Václava Havla, zaujmout spíše nepočetnou diváckou skupinu.

Zaměřil jsem se u všech filmů na tři hlavní kategorie – počet diváků, velikost tržeb a také pořadí filmu v jednotlivých týdnechjejich promítání.
Vzhledem k tomu, že se filmy začínaly promítat v různé době, jako relevantní srovnání se jeví jednotlivé týdny jejich promítání. A vzhledem k tomu, že statistiky Unie filmových distributorů za každý týden uvádějí pouze prvních 20 filmů podle obratu, tak každý film je v mém přehledu pouze do té doby, dokud v této statistice figuruje. Pouze čtyřikrát se stalo (1x u filmu Vratné lahve a u filmu Václav a 2x u filmu Gympl), že film vypadl z přehledu prvních dvaceti filmů a pak se do něj ještě vrátil.

Film Vratné lahve byl poprvé uveden v týdnu od 1.3. 2007 (oficiální první promítací týden, nikoliv předpremiéry). Film Medvídek se začal promítat v týdnu od 23.8.2007, film Gympl v týdnu od 13.9.2007 a film Václav nejpozději, v týdnu od 29.11.2007. Filmařský týden se vždy počítá od čtvrtka, kdy jsou filmové premiéry.

Po prostudování všech materiálů se vydělil film Vratné láhve prakticky do samostatné kategorie a teprve s velkým odstupem následovaly další vybrané filmy.

Vratné lahve – přes milion diváků
Když se podíváme na přehled diváků, film Vratné lahve se dostal ve 20 sledovaných týdnech přes 1 milion diváků a dalších 10 týdnů se ještě držel mezi prvními dvaceti filmy v týdnu (je to o trochu méně diváků než měly zbývající tři filmy dohromady). V pořadí druhý film Gympl byl v mém sledování pouze 16 týdnů a připsal si necelých 425 tisíc diváků. Film Medvídek vidělo za 12 týdnů jen o trochu méně diváků – 411 tisíc. Nejméně diváků z této čtveřice vidělo film Václav – za šestnáct týdnů 295 tisíc.

Všechny filmy viděli diváci minimálně ve dvanácti týdnech a právě ve dvanáctém týdnu je pořadí následující:
1.místo – Vratné lahve – 898 998 diváků
2.místo – Gympl – 412 764 diváků
3.místo – Medvídek – 411 803 diváků
4.místo – Václav – 284 733 diváků

České filmy roku 2007

Film Vratné lahve vydělal jen o milión korun méně než všechny ostatní tři filmy dohromady.

I když spousta režisérů hovoří o tom, že dělá filmy především pro diváky (občas také se někdo zmíní, že i pro sebe), velmi důležitý je samozřejmě i finanční efekt.
Film Vratné lahve vydělal za 30 týdnů úctyhodných 117 milionů korun. Na pomyslném druhém místě skončil film Medvídek se 46 miliony korun. Na třetím místě pak se umístil film Gympl (44 milionů Kč) a teprve pak následoval film Václav s 27 miliony korun. Všechny filmy si opět můžeme znázornit po dvanáctém týdnu jejich promítání:
1.místo – Vratné lahve – 101 833 745 Kč
2.místo – Medvídek – 46 453 506 Kč
3.místo – Gympl – 43 923 810 Kč
4.místo – Václav – 26 638 189 Kč

České filmy roku 2007

Nesesaditelné Vratné lahve
Je zajímavé se také podívat na pořadí filmů v jednotlivých týdnech.
Film Vratné lahve byl z celkových 30 týdnů hned v 25 případech v první desítce (navíc 22x v první pětce, 12x v první trojce a v prvních šesti týdnech žebříčku filmů v ČR vévodil)!
Film Medvídek byl po 12 týdnů v první desítce, načež pak vypadl ze statistik a už se do nich nevrátil. Také film Václav byl za celých 10 týdnů pouze v první desítce, pak byl na dvouciferných místech a ve 14. týdnu svého promítání dokonce vypadl z první dvacítky. Následně se ještě dokázal vrátit.

Zajímavé skoky v pořadí předvedl film Gympl, který měl dva návraty. Šest týdnů byl na prvním místě, pak se však propadl až na 22. místo. O týden později vyskočil až na druhé místo a zase se postupně propadal na 13. místo, následně se ještě naposledy nadechl (zlepšení na 9. pozici), aby se pak v následujících třech týdnech se pohyboval okolo dvacáté příčky.
Když se podíváme na počet prvních míst u jednotlivých filmů v týdnech, získal toto prvenství nejčastěji nejen film Vratné lahve, ale překvapivě také film Gympl (oba 6x), následuje film Medvídek (3x) a film Václav (2x, když poprvé to bylo v prvním týdnu a podruhé až v týdnu pátém).

Ve dvanáctém týdnu promítání jednotlivých filmů bylo jejich pořadí v žebříčku filmů promítaných v ČR následující:
1.místo – Vratné lahve – 3. místo
2.místo – Medvídek – 9. místo
3.místo – Václav – 9. místo
4.místo – Gympl – 15. místo

České filmy roku 2007

Jak je ze zjištěných údajů zřejmé, film Vratné lahve se stal fenoménem, který oslovil desetinu celé populace České republiky. Z tohoto důvodu nemá s ostatními českými filmy srovnání. Ostatní filmy měli prakticky srovnatelné výsledky.
Jen u filmu Gympl můžeme vidět zajímavou věc – jestliže filmaři vytváří film pro jednu cílovou skupinu (zde byli teenageři), a dokáží jí zaujmout, pak se film může držet v popředí, více než je obvyklé. Na druhou stranu, může mít takovýto film i výrazné výkyvy v návštěvnosti, související s různými zvyky cílové skupiny během roku.

Čtěte také