Komunikace

Kde a jak oslovit VIP klientelu

Golf patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející sport a hráči golfu jsou obecně považováni za nejlépe situovanou skupinu obyvatel. Na to, jak se efektivně vepsat do paměti hráčů golfu v prostředí jim nejbližším, se zaměřila společnost Aquagolf se svým průzkumem.

Obliba golfu v České republice každým rokem stoupá. Golf již přestává být vnímán jako sport určený pro elitu, jako tomu bylo v devadesátých letech, ale postupně se otevírá širším vrstvám obyvatel. Golfu se věnují nejen lidé s nejvyšším postavením ve společnosti a jejich rodinní příslušníci, ale postupně přibývá hráčů také ze středního managementu. Za zmínku rovněž stojí vzrůstající počet žen golfistek, které v současnosti tvoří již celou třetinu hráčů.

Prezentací na golfových hřištích mohou společnosti oslovit tuto unikátní cílovou skupinu v příjemném prostředí a dobré náladě. Možnost inzerce v golfových resortech nabízí společnost Aquagolf, jejíž mediální plochy se vyznačují variabilitou a netradičním pojetím.

Společnost Aquagolf provedla v průběhu června tohoto roku internetový výzkum trhu, při kterém oslovila 532 odborníků působících v mediálních agenturách a marketingových odděleních velkých firem. Z odpovědí vyplynulo, že pro 87,8% jsou hráči golfu zajímavou cílovou skupinou a 65,1% uvažuje o realizaci reklamní kampaně na golfových hřištích.

Výzkum se zaměřil na hodnocení reklamních ploch společnosti Aquagolf a jejich vnímání z pohledu inzerenta a golfisty. Z obou pohledů jako nejzajímavější byl hodnocen produkt „ScoreCard“ (reklamní plocha na scorekartě) – 63,4% inzerentů hodnotilo tuto plochu jako nejlepší a jako nejlepší z pohledu golfisty ji označilo 64,1%.

Dalšími nejlépe hodnocenými plochami z pohledu inzerenta byly „D-Balls“ (reklama na drivingových míčcích) s 43,9%, „M-Islands“ (outdoorová reklamní plocha na vlajkách) s 39% a „Golf-TV“ (reklamní spot na TV v klubovnách) kladně hodnotilo 36,6% respondentů. Z pohledu golfisty byly jako nejlepší plochy označeny kromě ScoreCards produkty D-Balls (59%) a M-Islands (33,3%).

Lívia Mikšík-Němčanská, obchodní ředitelka společnosti Aquagolf, k tomu říká: „Golfový segment je jeden z nejperspektivnějších, co se týče oslovení cílové skupiny horních skupin obyvatelstva a stále více klientů si to uvědomuje. Díky výzkumu jsme získali cenné poznatky, jak dále zlepšit kvalitu našich nabízených služeb a také jsme vyhodnotili návrhy respondentů, týkající se ploch, které by na hřištích uvítali.“

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!