CRM

SAS je lídrem v oblasti nástrojů pro přístup k informacím

Podle zprávy analytické společnosti IDC, je SAS vedoucím dodavatelem nástrojů pro přístup k informacím, tedy nástrojů business intelligence a statistické/technické analýzy dat.Prvenství si SAS získal na základě vyhodnocení celosvětových příjmů za softwarové licence a údržbu v roce 2001.

SAS Institute, lídr v oblasti business intelligence, si udržuje vedoucí postavení na trhu nástrojů pro přístup k informacím (Information Access Tools – IAT) s 9,9% tržním podílem. Vyplývá to ze studie společnosti IDC nazvané „Předpověď a analýza celosvětového trhu nástrojů pro přístup k informacím: 2002 – 2006”. IDC podle této studie také odhaduje, že celosvětový trh IAT dosáhl v roce 2001 hodnoty 4,54 miliard dolarů. Kategorie IAT zahrnuje oblasti business intelligence (uživatelské nástroje pro dotazování/reporting, OLAP, dolování dat, datové sklady, manažerské systémy), statistickou a datovou analýzu a jiné nástroje.

SAS si také udržel prvenství na trhu analytických nástrojů, s největším tržním podílem v oblasti dolování dat (38,3 %) a statistické a technické analýzy dat (25,5 %). „SAS si udržuje primát v kategorii IAT, protože nenabízí jen běžné funkce pro dotazování a reporting, ale i nástroje pro dolování dat a jejich analýzu,” řekl Henry Morris, viceprezident společnosti IDC. „Tím jak se firmy snaží stále více využívat existujících informací a nalézat odpovědi na komplikované obchodní otázky, je pro ně výhodné používat pokročilé analytické nástroje a technologie dolování dat, které nabízí SAS.”

SAS je v současnosti jediným dodavatelem softwaru business intelligence, který je schopen nabídnout technologie a řešení s ověřenou hodnotou napříč celým procesem generování znalostí (tzv. Intelligence Value Chain) ve spojení s oborovými zkušenostmi poskytovanými skrze metodologie, modely a předpřipravená odvětvová řešení SAS.

„V současné ekonomické situaci požadují firemní uživatelé přesné a včas dodané informace,” prohlásil Jim Davis, viceprezident a marketingový ředitel společnosti SAS. „S příchodem nové generace business intelligence potřebují tyto organizace osvědčené aplikace postavené na infrastruktuře, která využívá stávající investice do hardwaru, ERP systémů, databázového softwaru atd. Proto hledají řešení nabízející rychlou návratnost investic a splňující současné i budoucí požadavky jejich oboru. Zároveň chtějí dodavatele, který jim je schopen poskytnout integrované a flexibilní technologie pro celý znalostní hodnotový řetězec – od získávání informací, přes jejich ukládání, až dotazování, reporting a pokročilé analytické technologie. SAS je takovýmto dodavatelem.”

„Generování znalostí odpovídajících na komplexní dotazy je proces, který vyžaduje více než pouhé dotazování a reporting, což někdo označuje jako business intelligence,“ dodal Jim Davis. „Před pěti lety zaznamenal SAS postupný přechod od samotných nástrojů k aplikacím s vyšší hodnotou, když zahájil vývoj analytických aplikací postavených na vlastní znalostní architektuře. Analytické technologie, a především prediktivní analýza, jsou klíčem k zajištění kvalitních znalostí, které mají za následek lepší rozhodování. SAS také nad těmito nástroji a technologiemi vyvinul sadu aplikací, které pomáhají firmám hledat odpovědi na komplexní podnikatelské otázky.”

Zdroj: SAS Institute

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!