Marketing

Za kvalitní informace na internetu je ochotno zaplatit čím dál méně uživatelů

WLW je vedoucí podnikatelskou základnou pro nákup a prodej v oblasti business-to-business v Evropě. O tomto faktu svědčí i počet 11 milionů uživatelů, kteří podle údajů IVW – Německého auditního úřadu – použili tento systém v roce 2001.

Uživatelé systému WLW („Wer liefert was?“ – v překladu „Kdo co dodává“) tvoří velmi zajímavou cílovou skupinu pro všechny výrobce, dodavatele a poskytovatele služeb v sektoru B2B. Téměř 85 % uživatelů jsou lidé odpovědní za obchodní aktivity jednotlivých firem – manažeři a zaměstnanci obchodních a marketingových oddělení. Až 65 % uživatelů jsou manažeři s rozhodovacími pravomocemi na prvním nebo druhém stupni řízení (42 % jsou majitelé, jednatelé, výkonní ředitelé nebo předsedové představenstva).

Uvedené údaje jsou výsledky studie provedené nedávno mezi uživateli WLW z České republiky a Slovenska. Výzkumu se v průběhu čtyřech týdnů zúčastnilo celkem 510 respondentů. Použité otázky se týkaly sociálně-demografických údajů, chování uživatelů a hodnocení nabídky WLW.

Výzkum potvrdil, že 79 % uživatelů WLW z Čech a Slovenska nachází v systému dostatečné množství informací o hledaných dodavatelích, jejich výrobcích a službách. Avšak pouze 28 % (o 4 % méně než v loňském roce) uživatelů je ochotno za informace na internetu platit. Více než dvě třetiny tázajících souhlasilo s tvrzením, že vyhledávání v systému WLW je jednoduché a rychlé. Se stránkami www.wlw.cz a www.wlw.sk pracuje nejméně jednou týdně 38 % uživatelů, 53 % minimálně jednou měsíčně.

Téměř dvě třetiny uživatelů je z průmyslových odvětví, 12 % z oblasti obchodování, 5 % jsou z resortu poskytovatelů služeb. 70 % je starších 30 let, pouze 0,4 % uživatelů je mladších 20 let.

Jak rostoucí používání WLW, tak výsledky tohoto výzkumu, týkajícího se struktury uživatelů WLW z České republiky a Slovenska, jasně ukazují, že internet je důležitým nástrojem v současném obchodním světě. Dnes WLW zprostředkovává informace týkající se více než 410 tisíc společností z 15 evropských zemí, včetně údajů o jimi poskytovaných službách a nabízených produktech. Tyto informace jsou zatříděny do 48 tisíc titulů produktů a služeb a jsou přístupné pro všechny uživatele internetu zdarma. Díky rozšíření internetové aplikace, která je založena na tradičním médiu (CD-ROM) umožňujícím vyčerpávající šíři funkcí a služeb, se WLW stal pro své uživatele zdrojem hodnotných informací doslova od prvního kliknutí tlačítka myši. Všichni respondenti uvedli, že považují za podstatnou výhodu spojení komunikačních dat s osobními kontakty a informacemi o rozsahu poskytovaných služeb a produktů. Čtvrtina všech kupujících již používá WLW-MARKET, elektronický trh, pro zasílání poptávek jednotlivým firmám, či dokonce několika firmám najednou.

Kompletní nabídka informací, které přináší služba „Wer liefert was?“, je k dispozici i na jiných nosičích, a to jako CD-BOOK®, EURO-CD-BOOK a CD-MARKETING pro profesionální manažery zabývající se obstaráváním zboží a prodejem.

Čtěte také