Průmysl

Elektronická zapisovatelka, které neodoláte!

Za účasti zástupců médií proběhla tisková konference, na které společnost NEWTON Technologies, a.s. a Technická univerzita v Liberci představily společný projekt, který v současnosti uvádějí na trh.

Aplikaci pod výstižným názvem Elektronická zapisovatelka, která převádí mluvené slovo na text,. představil Petr Herian ze společnosti NEWTON Technologies. „Program na převod řeči do textu pracuje s největším slovníkem dostupným pro spojité diktování (tj. diktování běžnou plynulou řečí) v České republice. Obsahuje přes 330.000 nejčetnějších českých slov a slovních tvarů, které pokrývají běžné texty z téměř 98 %. Díky vazbě na pravidelný monitoring médií se slovní zásoba i kontext neustále aktualizuje a vylepšuje,“ zdůraznil Petr Herian .

Systém, jehož vývoj trval patnáct let, vytvořili vývojáři z Technické univerzity v Liberci, poslední 3 roky na jeho vývoji spolupracovala společnost Newton Media.

Program je už od listopadu v prodeji, základní verze včetně roční aktualizace stojí 24.600 korun. „Používají jej zejména soudci, advokátní kanceláře, lékaři, překladatelé, zapisovatelky…, všichni kdo diktují více než jeden odstavec. Jednáme také s policií, která by mohla program dobře použít,“ doplnil Herian. Elektronickou zapisovatelku využívají například i na střední škole v Nymburce pro výuku neslyšícího chlapce.

Vedoucí výzkumného týmu technické univerzity v Liberci Jan Nouza představil přepisovací aplikaci NewtonDictate. Tato aplikace snímá plynule mluvenou řeč, ve zlomcích vteřiny ji porovnává se svým slovníkem a s využitím kontextu vypisuje text. „Přepis se odehrává přímo při diktování, běžnou srozumitelnou mluvu tento systém přepíše bez větších chyb,“ uvedl Nouza. Případné chyby se dají ihned v textu opravovat. Program se nedopouští klasických překlepů, má nástroje pro snadnou opravu a editaci textu. Program jednoduše naučíte rozpoznávat nová slova, fráze i hlasová makra. Funguje pro jakýkoliv zdravý hlas, je možná adaptace na uživatele. Diktovat lze také do připravených formulářů nebo do libovolného místa v textu.

„Aplikace funguje i jako diktafon. Řeč nahrává, automaticky přepisuje, přičemž kteroukoliv část přepisu si lze kdykoliv přehrát a v případě potřeby snadno opravit,“ doplnil Nouza.

Program využívá několik slovníků, kromě obecného také lékařský a právnický. Obecný slovník má 330.00 hesel, právnický 300.000 a lékařský 100.000. Slovníky se pravidelně aktualizují. Program funguje na dnes běžně dostupných počítačích, které by neměly být starší než dva roky. Kromě mikrofonu není nutné žádné speciální vybavení.

-red-

Čtěte také