Průmysl

CCV Informační systémy se staly 42. členem SPIS

Společnost CCV Informační systémy se stala novým členem Sdružení pro informační společnost (SPIS). Její žádost projednalo a schválilo představenstvo SPIS. CCV se zároveň připojilo ke kodexu Dobrých mravů dodavatele eGovernmentu.

Společnost CCV Informační systémy vstupuje jako 42. členský subjekt SPIS. Tuto profesní organizaci, která reprezentuje průmysl informačních a telekomunikačních technologií (ICT) České republiky, původně založilo dvacet firem a institucí. CCV se stalo jednou z posledních firem, jejíž žádost o členství byla podávána podle dřívějších kritérií. Znamená to, že roční obrat nově přistupujícího člena musel přesáhnout hranici 50 milionů korun. Představenstvo SPIS se totiž v závěru roku rozhodlo po deseti letech existence této organizace zrušit zmíněný minimální roční obrat jako nutnou podmínku pro členství. „V tuto chvíli se tedy do dění SPIS mohou zapojit i menší firmy a mohou se tak efektivně podílet na prosazování cílů SPIS, kterými jsou zejména významným způsobem přispět k rozvoji české ekonomiky a budovat inovativní a znalostní společnost,“ uvádí Jiří Polák, prezident SPIS.

Společnost CCV Informační systémy se současně přihlásila k myšlenkám fair play obchodních praktik kodexu Dobrých mravů dodavatele eGovernmentu, který navazuje na principy SPIS pro legislativu eGovernmentu. Představuje souhrn deseti předpokladů, které by měly posloužit jako doporučení a mravní či společenský korektiv při formulování odpovídajících právních a dalších předpisů. Je možné je použít také jako východisko k jasnému a srozumitelnému pohledu na návrhy dalších legislativních norem.

„Vyvíjíme a dodáváme software, který přizpůsobujeme potřebám a dané legislativě jako maximálně konfigurovatelná a otevřená řešení. Uplatňujeme servisně orientovanou architekturu řešení (SOA) a webové služby (web services) a záleží nám na seriózním a otevřeném přístupu k našim partnerům, s nimiž jsme v minulosti vyvinuli řadu velmi unikátních řešení, která úspěšně pomáhají k efektivnější komunikaci mezi občanem a státní správou. Proto jsou nám principy fair play stvrzené v deklaraci Dobrých mravů velmi blízké,“ dodává František Bezděk, ředitel společnosti CCV Informační systémy.

-red-

Čtěte také