Výzkum trhu

Americké společnosti nadále dominují evropskému softwarovému trhu

Evropské softwarové asociace (ESA, AFDEL, BASTA) a společnost PricewaterhouseCoopers zveřejnily žebříček 100 největších softwarových společností z hlediska tržeb působících na evropském trhu za rok 2008 (2008 ranking of Eurosoftware100).

Softwarové společnosti z USA obsadily osm z prvních deseti míst a výrazně posílily své pozice na evropském trhu, a to především zásluhou akvizic. První tři společnosti dosáhly celosvětových tržeb přes 55 mld. EUR, což odpovídá hodnotě celého evropského softwarového trhu. Až pětasedmdesát procent společností, které se umístily v první dvacítce (resp. 48 % ze 100 společností), pochází ze Spojených států amerických.

V roce 2008 představoval evropský trh se software zhruba 30 % celosvětového trhu a generoval příjmy ve výši 56 mld. EUR.

EuroSoftware100 – žebříček prvních 10 společností

V žebříčku největších evropských firem se na prvních příčkách umístily SAP (Německo), Sage (Velká Británie) a Dassault Systémes (Francie). Tyto tři společnosti dohromady v roce 2007 dosáhly zisku ve výši 8,5 mld. EUR.

EuroSoftware100 – žebříček prvních 10 evropských společností

Trendy na evropském softwarovém trhu jsou:
Sjednocování:
Mnoho firem již využilo příležitost k vzájemnému sloučení, čímž by se mohl snížit prostor k dalšímu růstu některých amerických společností. Nicméně menší evropské společnosti budou pravděpodobně mít zájem účastnit se fúzí, čímž by získaly na trhu větší vliv a staly se tak významnějšími hráči.

Nový obchodní model:
Z dlouhodobého hlediska se obchodní model SaaS, kdy je software umístněn u poskytovatele, který umožní zákazníkovi jeho používání prostřednictvím internetu, stane důležitější a čím dál častěji využívaný. Spolu s platformou SOA (servisně orientovaná architektura) doplní současný software používaný v počítačích umístěných v budovách (On Premises software). Vzhledem s rozšiřující se nabídce on-line služeb a software nabízeného např. telekomunikačními společnostmi lze očekávat, že na trhu vzroste konkurenční boj. V následujících letech bude ekologicky úsporný hardware hrát při vývoji produktů stále významnější roli a softwarové společnosti budou mnohem více řešit otázky spojené s ochranou životního prostředí.

Řízení software:
S ohledem na současnou hospodářskou situaci bude pokračovat tlak na zachování provozních marží. A to v následujících několika letech tak, jak bude sílit tlak na snižování cen a spotřebitelé budou více porovnávat výhody jednotlivých prodejců. Nicméně z dlouhodobého hlediska by zavádění nových technologií mělo pomoci zvýšení provozních marží. Talent management zůstane pro IT společnosti prioritou, neboť ty si budou chtít pro své klíčové oblasti najít a udržet odborníky (inženýry, experty na marketing a business development). Offshoring bude čím dál více využívaný, ne však jen výhradně kvůli úspoře nákladů, ale kvůli možnosti řízení problémů v oblasti náboru a udržení klíčových zaměstnanců.

Pierre Marty, vedoucí představitel pro softwarové odvětví v Evropě, PricewaterhouseCoopers uvedl:„Evropskému softwarovému odvětví nastávají složité časy. Nicméně společnosti, které včas využijí příležitosti, které přinášejí změny v technologiích, které budou inovativní a pružné, budou z této situace těžit.”

Tomáš Návrat, odborník na IT odvětví, PricewaterhouseCoopers Česká republika, dodal: „V souvislosti s nastupující hospodářskou krizí v České republice lze očekávat, že IT společnosti, které jsou navázány na firmy a investory, jež se dostaly do obchodních problémů, se podle všeho začnou potýkat s nedostatkem především finančních prostředků. Budou muset proto muset na tuto situaci reagovat, a to změnou v oblasti dodávek softwaru a poskytování konzultací a podpory k němu.

Aby společnosti tomuto zostření tržní situace, a tím souvisejícímu tlaku na ceny služeb, mohly efektivně čelit, budou muset přemýšlet o vylepšení svých obchodních modelů, často zaměřených na konkrétní segmenty IT trhu, a nabídnout zákazníkovi celý balík řešení. V této souvislosti již vidíme snahu klíčových hráčů, kteří dosáhli relativní dokonalosti ve svých segmentech, spojit se s ostatními partnery z odvětví (také prostřednictvím akvizic) a diversifikovat tak své portfolio služeb, dostat se blíže k zákazníkům a stát se generálním/strategickým dodavatelem komplexních služeb.“

Čtěte také