Průmysl

Aplikace SAP pomáhají společnostem zhodnocovat investice a udržovat konkurenceschopnost

Za spolupráce v rámci společnosti SAP a SAP Insider proběhl ve dnech 11.–13.2.2009 v Nice ve Francii letošní ročník čtyř souběžných konferencí Logistic and Supply Chain Management 2009, PLM 2009, Manufacturing 2009 a CRM 2009.

Tyto konference byly určeny pro významné poskytovatele aplikací SAP, jejich zákazníky a partnery, které zastupovaly např. společnosti IBM, Falcon Prime, CIBER, AMR Research, Deliotte, K2 Professional Services, Deutche Post World Net, Coca-Cola Enterprises, Unesco, Hewlett-Packard Asia Pacific, Catalyst, SCA Hygiene Products, Krka, Plzeňský Prazdroj, DELPHI, a.j.

Během 300 vzdělávacích seminářů, zahrnujících moderované veřejné diskuze, diskuze s experty, vzdělávací sekce o produktech a jejich aktualizacích a názorné ukázky produktů, měli účastníci možnost dozvědět se více z oblasti nových strategií, srovnávacích testů, případových studií a zkušeností dalších uživatelů SAP.

„Nové výzvy související s globalizací, akvizicemi, slučováním podniků a zvýšenou mírou inovací si vyžadují i nový přístup společností při uvažování o svých obchodních investicích, jejich správném načasování a provedení. Právě nyní, více než kdy jindy, musí procesy při vývoji výrobků, spolupráci v rámci sítě zásobovacího řetězce a průmyslová výroba fungovat jako jeden celek – jako součást dynamicky organizovaného systému, ve kterém na sebe všechny obchodní procesy vzájemně navazují,“ řekla v úvodu konference Lori Mitchell-Keller, Senior Vice President SCM, PLM, and Manufacturing, SAP.

Právě proto se nejvýznamnější společnosti spoléhají na aplikace SAP Logistic and Supply Chain Management (SCM), SAP Product Lifecycle Management (PLM) a SAP Manufacturing, které jim umožňují zrealizovat a usnadnit tyto důležité procesy. Díky aplikacím SAP mohou zhodnotit své investice při řízení životních cyklů produktů, koordinaci zásobovací sítě a řízení průmyslové výroby, a získat tak konkurenční výhodu vůči ostatním subjektům. Při tom však nesmí zapomenout ani na řízení vztahů se svými stávajícími zákazníky a na získávání zákazníků nových, což představuje neustálé implementace nových strategií. S tímto problémem společnostem pomáhá software SAP Customer Relationship Management (CRM), s pomocí kterého mohou řídit svůj růst a konkurenceschopnost a zároveň udržet své náklady pod kontrolou.

Díky účasti významných nezávislých expertů, špičkových odborníků SAP a zákazníků s dlouholetou zkušeností, kteří byli po celou dobu konference k dispozici k osobním konzultacím, mohli účastníci na jednom místě získat potřebné informace, jak vylepšit své strategie, posoudit nové perspektivy a zjistit, jak jiné společnosti reagují na všechny změny současného trhu pomocí řešení SAP.

-red-

Čtěte také