Průmysl

Provozní zisk společnosti Lufthansa v roce 2008 dosáhl 1,35 miliardy eur

Skupina Lufthansa v uplynulém roce rozšířila nabídku služeb a navýšila objem prodeje. Dosažením provozního zisku ve výši 1,35 miliardy eur byla skupina schopna téměř zopakovat výsledek z předešlého roku. Výsledný zisk skupiny dosáhl 599 milionů oproti výsledku 1,66 miliardy eur v roce 2007, ten však zahrnoval 585 milionů eur z mimořádných příjmů. „To představuje výjimečný výsledek, jehož kvalitu podtrhuje skutečnost, že ho bylo dosaženo v čase globální ekonomické krize. Odráží kvality naší společnosti, ve které o úspěchu rozhoduje silný tým a vyvážená škála produktů. Naši vůdčí pozici plánujeme udržet i v komplikovaném prostředí, které nás čeká v roce 2009. Naše finanční a provozní flexibilita nám umožní využít všechny příležitosti, které nás ještě v průběhu krize potkají,“ uvedl Wolfgang Mayrhuber, generální ředitel společnosti Lufthansa při představování výsledků hospodaření za rok 2008. Vzhledem k velmi dobrým výsledkům a současné náročné době se dozorčí rada a představenstvo rozhodly na generálním shromáždění navrhnout dividendu ve výši 70 centů na akcii.

Logistický segment dosáhl v minulém roce výrazného vylepšení provozních výsledků. Divize Lufthansa Technik v segmentu MRO posílila své postavení vedoucího poskytovatele služeb v oblasti údržby a oprav civilních strojů a zaznamenala rekordní nárůst provozního zisku. Výrazně si díky vyšší produktivitě polepšil také segment IT služeb. Provozní zisk segmentu cateringu se i přes zavedení opatření směřujících k vyšší produktivitě a úsporám nevyrovnal výsledkům za předešlý rok.

Výsledky za rok 2008

Skupina Lufthansa vykázala v roce 2008 příjmy v celkové výši 24,9 miliardy eur, což představuje nárůst ve výši 10,9 % oproti předešlému roku. Příjmy z přepravy vzrostly o 13,8 % na 20 miliard eur. Kromě plné konsolidace společnosti SWISS na tom měly podíl zejména zvýšený počet pasažérů a stabilních průměrných příjmů v segmentu osobní dopravy. Provozní příjmy skupiny se ve sledovaném období zvýšily o 12,1 % na 27 miliard eur.

Provozní výdaje v minulém roce stouply na 25,6 miliardy eur zejména v důsledku rostoucích výdajů za pohonné hmoty. Jejich celková výše 5,4 miliardy eur odpovídá navýšení o 39,3 %. Nárůst byl způsoben vyšší cenou paliva a jeho celkově vyšší spotřebou. Svůj podíl na nárůstu měla také plná konsolidace společnosti SWISS do skupiny Lufthansa.

Skupina v roce 2008 zaznamenala provozní zisk ve výši 1,35 miliardy eur, tedy o 24 milionů méně než v rekordním roce 2007. Na pokles měl vliv především negativní vývoj v segmentu osobní přepravy. Výsledný zisk skupiny dosáhl 599 milionů eur, když předešlý rok činil 1,7 miliardy eur. Tehdy však zahrnoval 503 milionů eur z prodeje akcií společnosti Thomas Cook a účetní zisk 82 milionů eur ze zpětného odkupu vlastních akcií prostřednictvím společnosti WAM Akquisition S.A.

Investiční výdaje dosáhly ve sledovaném období hodnoty 2,2 miliardy eur, z toho 1,3 miliardy eur v rámci rozšiřování a modernizace flotily a 214 milionů eur skupina investovala do nákupu menšinového podílu v JetBlue Airways Corporation. Cash-flow činil 2,5 miliardy eur. K závěru čtvrtého čtvrtletí 2008 dosáhla čistá hodnota likvidních aktiv společnosti 125 milionů eur.

-red-

Čtěte také