Marketing

Nový obchodní model navrhovaný pro Mitsubishi Motors v Evropě

S ohledem na strukturální povahu krize, kterou právě prochází světová ekonomika, a její trvající dopad na všechny firmy zapojené do automobilového průmyslu, se společnost Mitsubishi Motors Corporation (MMC) rozhodla jednat aktivně a provést změny ve své organizaci tak, aby se lépe připravila na zítřek.

Prvním příkladem byla nedávná konsolidace jejích funkcí v oblasti Designu & Vývoje s centrálním umístěním v Japonsku, která byla také odrazem rozhodujícího posunu v oblasti dlouhodobých produktových strategií od regionálních vozů k vozům globálním.

V souladu s tím MMC navrhuje zavést nový obchodní model pro svou evropskou dceřinou společnosti, Mitsubishi Motors Europe B.V. (MME). Cílem tohoto sladění s globální organizací MMC je lépe rozvinout přítomnost MMC v tomto nejdůležitějším globálním obchodním regionu prostřednictvím lepší výkonnosti a přímého spojení s evropskými trhy a evropskými zákazníky.

Pro připomenutí: to, co je dnes MME, začínalo v roce 1977 jako malá zprostředkovatelská kancelář sídlící v Rotterdamu. Od té doby vzniklo 335 silných společností plnicích v tomto regionu všechny očekávané funkce výrobce, v zastoupení MMC. I když byl odbyt* MME úspěšný (a neustále ziskový mezi finančními roky 2003 a 2007), poklesl o 18% při porovnání kalendářních roků 2007 a 2008 (z 200 045 prodaných kusů na 164 462 kusů) a další pokles se očekává v kalendářním roce 2009, ve shodě s předpověďmi pro automobilový průmysl v tomto regionu.
* vyjma Ukrajiny a Ruska / včetně L200

Navíc, aby lépe splnila svůj dlouhodobý cíl, musí se MME zúčastnit na strategickém posunu společnosti Mitsubishi Motors od značky soustředěné na vozy typu SUV směrem k výrobci osobních vozů/crossoverů beroucích ohled na životní prostředí s přítomností v segmentu SUV – a připravit se aktivně na strukturální změny v tržní poptávce.

Převedeno do jazyka obchodního modelu: je jasné, že velikost a záběr stávající MME v současnosti již nevyhovuje ani zásadnímu vývoji automobilového průmyslu, ani strategické změně rozmístění, ke které se Mitsubishi Motors rozhodlo přistoupit v tomto novém kontextu.

Tedy:
 MMC navrhuje převzít a vrátit do Japonska všechny funkce související s vozidly (odbyt, marketing, řízení sortimentní výroby, obchodní plánování atd.…) s tím, že spojení a koordinace bude udržována přímo se 34 evropskými distributory MME.

 Současně by podpůrné funkce (logistika, plánování & objednávání, finance, lidské zdroje, IM, atp.…) zůstaly v rámci tohoto „Nového MME”, samozřejmě zeštíhlené.

 Navíc by se logisticky náročné funkce řízení poprodejních služeb (odbyt & marketing náhradních dílů a příslušenství, technické služby & školení) logicky měly přesunout do Evropského střediska pro distribuci náhradních dílů Mitsubishi Motors nacházejícího se v Bornu nedaleko Maastrichtu (Nizozemí), přičemž musí být také zefektivněny.

 Nakonec by nové MME mělo opustit stávající budovu ústředí v Schiphol-Rijk nedaleko Amsterdamu a přeskupit své funkce v Bornu.

-red-

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!