Průmysl

Miliarda za devět měsíců

Zisk ve výši 1,161 miliardy korun vykázala za první tři čtvrtletí letošního roku společnost Nová huť. Za stejné období roku 2001 přitom byla ve ztrátě 390 milionů korun. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb za prvních devět měsíců 2002 dosáhly 20,6 miliardy korun.

„Ziskové hospodaření nám umožňuje rychleji splácet dluhy našim dodavatelům,“ řekl František Chowaniec, generální ředitel společnosti Nová huť. „Svým závazkům vůči státnímu rozpočtu i finančním institucím jsme ve třetím čtvrtletí dostáli v plném rozsahu,“ doplnil.

Ekonomickou bilanci společnosti za prvních 9 měsíců roku nepříznivě ovlivnily kursové ztráty. Ty za celý letošní rok odhaduje Nová huť na téměř 1 miliardu korun. Na domácím i světovém trhu navíc poklesly prodejní ceny, které jsou oproti předpokladu společnosti nižší v průměru o 70 korun na tunu. Ochranářská opatření uplatňovaná některými zeměmi vůči České republice mimo to znamenala pokles objemu prodeje některých produktů. „Týká se to především válcovaných materiálů, trubek a strojírenských výrobků,“ uvedl Vladimír Korfant, finanční ředitel Nové huti. Korfant očekává, že celkový hospodářský výsledek za rok 2002 bude kladný.

Bez ohledu na nepříznivý vývoj kurzu koruny a dopady ochranářských opatření některých zemí zaznamenala Nová huť nárůst přidané hodnoty své produkce. Ta ve třetím čtvrtletí dosáhla 1 954 milionů korun, tedy o 193 milionů korun více než stanovil plán. Od počátku letošního roku do konce třetího čtvrtletí pak přidaná hodnota společnosti dosáhla téměř 5 miliard.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!