Marketing

V získávání kvalitních informací z nasbíraných dat jsou společnosti na českém trhu pozadu

Za účasti analytického guru Thomase Davenporta proběhlo v Praze SAS Business Forum určené pro top management českých společností, které manažerům přineslo praktické rady z oblasti Business Analytics. Představené úspěšné případové studie zavádění Business Analytics do praxe ukázaly, že i nevýrazná a průměrná společnost se může díky vhodným nástrojům v horizontu pár let dostat mezi špičku v daném oboru.

„Mnoho společností sbírá data, ale s těmi už dále efektivně nepracuje. Je důležité si uvědomit, že sběr dat je teprve začátek a je nutné umět s daty následně pracovat. Nástroje Business Analytics nabízejí mnoho možností, jak z dat lze získat co nejhodnotnější informace, které výrazně pomohou při dalším plánování a vývoji businessu,“prohlásil v úvodu Thomas Davenport a následně představil zajímavé příklady z praxe. Americký profesionál na analytiku současně potvrdil, že v západní Evropě či v USA se nástroje Business Analytics využívají v daleko větší míře než ve střední a východní Evropě.

Business Forum pořádané společností SAS ve spolupráci s Harvard Business Review bylo první konferencí tohoto typu u nás a bylo zaměřeno na zahájení aktivit Business Analytics, používání analytiky pro úspěšný progres businessu a také na co nejlepší využívání výhod analytiky.

-red-

Čtěte také