Výzkum trhu

Síla zamilovanosti a měření vlivu podvědomí v marketingu

Mohou lidé na celém světě milovat vaši značku stejně? Anebo vám stačí menší segment? Podle výzkumů amerických vědců je to jedno. (www.osel.cz/index.php?clanek=5461) Mozek mužů i žen na celém světě, pokud je zamilovaný aktivuje identické okruhy a je stimulován produkcí stejných neurotransmiterů.

Výzkumy českých výzkumníků, pomocí snímaní asociačních procesů mozku opakovaně potvrzují, že velmi podobné vnitřní prožitky aktivuje mozek nejen ve vztahu dvou lidí při prožívání lásky, ale i ve vztahu k věcem, předmětům, značkám, dějům. Když například dáte před zaníceného filatelistu tu nejcennější, originální a jedinečnou známku na světě, budete v jeho mozku měřit velmi podobné procesy jako při „romantické zamilovanosti“. Jeho mozek se dokáže taky „zbláznit“ a utlumit mentální (rozumovou) „kritičnost“.   

Na jednu stranu se jedná o velmi povzbudivou zprávu pro kteréhokoliv brandmanagera. Přesto, že nenajdeme na světě dva stejné lidi, vědci dokázali změřit, že právě zamilovanost prožívá mozek nás všech bez rozdílů stejně. Čili když dokážeme značkou (její hodnotovou nabídkou) stimulovat ty stejné okruhy mozku jako zamilovanost dvou lidí, bude dosahovat velikost potenciální poptávky přes 6 miliard lidí. Větší cílovou skupinu a globálně identičtější hodnotovou potřebu na planetě Zemi, možná ani nenajdeme. A jaká značka by to mohla být? Určitě jich bude vícero. Tou nejznámější, je „Nápoj lásky“. O jeho výrobu se snaží jednotlivé kultury po staletí, bohužel zatím bez úspěchu. Komu se to podaří, má potenciál stát se nejbohatším člověkem.

Na druhou stranu to již tak snadné nebude. Pro to, aby se v lidech utvářely prožitky zamilovanosti, si musel prvně každý z jedinců ve výzkumu amerických vědců, dokázat najít toho „správného“ partnera, který ji v něm stimuloval. U někoho to byla dlouhonohá blondýna vonící po mandlích, u jiného malinká zrzečka se skřípavým hláskem. Jinak řečeno, až na základě rozsáhlého výběru vznikla chemická shoda a teprve tu vědci zkoumali.A jaký to má dopad na značky či nabídky?

Dá se předpokládat, že když se nám povede aby je jedni milovali, můžeme očekávat, že plno ostatních k nim zůstane netečných. Stejně jako zamilovanost mezi lidmi. Onen bájný nápoj lásky tak pravděpodobně nebude univerzálně stejný, ale pro kohokoliv z nás bude vyžadovat individuální chemickou recepturu.

Shrnutí: Jedním z marketingových trendů je, snaha přistupovat k zákazníkovi jako k jedinci s individuální strukturou hodnotových potřeb, které má odlišné od ostatních. Přitom z pohledu účinnosti a ekonomické efektivity marketingových aktivit je nabídkou a komunikací mířit na takové hodnoty, které má co nejvíce lidí na trhu společně stejných. Jinak řečeno, nesegmentovat trhy podle demografických, sociologických, psychologických kritérií, ale podle konkrétních hodnotových potřeb na skupinově stejné a individualizovaně odlišné. 

Vliv na člověka: Pokud se vám podaří najít váš jedinečný způsob sebeodměny (při kterém bude mozek aktivovat podobné okruhy jako při zamilovanosti), tak budete v životě totálně šťastní bez koruny i bez kalhot (s holým zadkem). A bude vám úplně jedno, že se na vás okolí dívá skrz prsty a snaží se vám to logickými argumenty rozmlouvat.  

Asociační mozkový monitoring a vliv „podvědomí“  
Výše popisované nebude pro odborníky a nás laiky až zase takovým překvapením. Pokud si dovolíme na chvíli částečný odklon od oblasti marketingu a podíváme se na popisované jevy optikou asociačních procesů mozku české populace snímaných technikou BSA pana Šimonka, možná nám napoví ještě další souvislosti. A pro osobní i profesní život marketérů neméně důležité.

  1. Jestli někdy používáme výrazy jako vlivy (podvědomí), tak v této tabulce jej máme reálně změřeno a vyčísleno. Kdyby něco jako podvědomí existovalo, asi těžko by se mohly v asociačních procesech naměřit výše prezentované hodnoty.
  2. Pokud nám onemocní, některý z výše zachycených systémů, existuje vysoká pravděpodobnost, že se působení nemoci odrazí i na naši psychické pohodě (nervové rovnováze) a míře chybovosti utvářených rozhodnutí. Podívejte na hodnoty ve sloupci „Nervový systém“ a průměr. I „rýmečka“ tak má potenciál člověku slušně pocuchat s nervama – viz. „dýchací systém“.

Těch vztahů a zákonitostí najdeme v tabulce plno. Využitelných nejen v marketingu, ale i medicíně, farmaceutickém, potravinářském a drogistickém průmyslu. Vraťme se však k úvodu tohoto článku. Zdali se výstupy výzkumu amerických vědců pomocí funkčních mozkových zobrazovacích technik budou shodovat s výstupy výzkumů snímáním asociačních procesů mozku pana Šimonka.

Komentář: Protože vzorek výzkumu nijak nerozlišuje, zdali se jedná o lidi zamilované, vypomůžeme si tím, že si výzkumnou otázku postavíme trošičku jinak. Jsou zamilovanost, a projevy s ní spojené populačně skupinově stejnou hnací silou anebo spíše individualizovaně odlišnou?

  1. Zajímavé že? Jeden psycholog kdysi prohlásil, „Za vším hledej sex“.  A v biologii se učíme, „Základem života je reprodukce“
  2. „Tikání biologických hodin?“ – Málo – spíše můžeme hovořit o vyzvánění „Reprodukčního Big Benu!“
  3. Jestli jste v práci nervózní, cítíte se vystresovaní, tak si zkuste vzpomenout, kdy jste se naposledy oddávali stimulaci vašeho reprodukčního systému. A naopak. Cítíte se po psychické stránce unaveni, potřebujete si zkrášlit pleť, tak není nad čím moc přemýšlet. Účinky jsou zaručeny, váš mozek a synchronicita jeho asociačních procesů se postará o zbytek.
  4. Potřebujete návod na prodejně zaručeně úspěšný produkt, který se velké části na zemi žijící populace zakousne do jejího „podvědomí“?  Různé výjevy a zobrazení erotična, drogy a alkohol  pomáhající zbavit se ostychu při seznamování, sociální sítě, diskotéky, restaurace, kavárny, nákupní centra, smíšené pracovní kolektivy umožňující vyhledávání a setkávání potenciálních partnerů, viagra stimulující erekci při jejich poruchách, voňavky, makeupy, to vše jsou komerčně úspěšné produkty které svým působením míří na tento trojúhelník. A samozřejmě plno dalších produktů, které lidé běžně používají anebo teprve vymyslí. (A co oblečení? No vidíte sami.)
  5. Někdy je na spotřebu či užívání návykových látek nahlíženo s obrovskou dávkou kritiky. Po pravdě řečeno, kdyby takové chování v našem mozku nestimulovalo libé pocity (sebeodměňovali jsme se tím), tak se takového jednání zdržíme. Je to docela paradox. To co dělá lidem vnitřně příjemně, navenek celospolečensky nejednou potlačujeme, odsuzujeme a zakazujeme (například porno, erotično, koitus). Tak mě napadá jedno spojení – Přetvářka jak Brno. Naštěstí, to co cítíme, se individuálně vždycky prosadí. Bohužel díky společenskému tlaku, mnohdy v podobě nadužívání náhražkových forem odměny (cigarety, alkohol, drogy)
  6. Hledáte a stále jste nenašli smysl života? V celibátu, asketismu, práci a myšlenkách jej s vysokou pravděpodobností nenajdeme. „Evoluce jej v našem mozku již naprogramovala“
  7. Nemůžete se zbavit myšlenek na sex? Není divu, pravděpodobně jste normální a zdraví:-)
  8. Nedaří se vám počít dítě a začínáte hledat pomoc v chemii a hormonální léčbě? Tak si ještě zkontrolujte jak v pohodě vám proudí elektřina (nervy). Příčina obtíží se může nacházet právě v ní a díky vysoké synchronicitě dokáže snadno „rozhasit“ hormony.

Závěrem: Jako marketingoví odborníci, když si některá zákaznická rozhodnutí nedokážeme logikou vysvětlit, nerozumíme jim, přisoudíme je vlivům podvědomí anebo si jejich interpretaci dovymyslíme. Výstupy měření asociačních procesů mozku české populace a jejich časové synchronicity ukazují, že pro mnohé jevy, jejichž příčinné souvislosti si v marketingu doposud neumíme vysvětlit, nám současná věda dokáže nabídnout velmi přesné nástroje pro jejich měření.  

Jak a do čeho se zamilovávají děti?  
A mohou se vůbec děti zamilovat? Mohou a dokonce se zamilovávají do všeho co Uvidí, Chtějí a Cítí že to Umí. Nejvíce to je do dětských her, kde mohou tento trojúhelník (Cítím, Umím, Chci) uplatnit. A přemýšlet o tom, či poslouchat rady dospěláku přitom budou až na posledním místě. Jejich mozek se primárně rozhoduje a upřednostňuje své vnitřní pocity. Zamilovanost, bychom tak měli spíše vnímat jako formu mozkové sebeodměny.
Nezaškatulkovávat ji do naši logické představy omezené na romanticky se vodící dospěláky za ručičky.

Škoda, že jako dospělí se tak málo spoléháme na své vnitřní pocity. Ušetřily bychom si tím plno nesnází, ke kterým nás dovede rozhodování pomocí rozumové analýzy (Myšlení) a toho co nám, i když mnohdy v dobré víře, nakukají ostatní (Slyším).

Uvedený obrázek schématicky znázorňuje souvztažnou asociační aktivitu mozkových procesů vědomí pětiletých dětí. Analýza je provedena pouze na vzorku z roku 2010, tedy je vysoce časově aktuální. Vzorek byl získán z databáze DAP Services při používání produktu Vnitřní evaluace MŠ, přičemž podíl chlapců a dívek je 50,9 : 49,1%, teritoriálně jde o měření mateřských školek z osmi krajů ČR.

Faktor povinná slova zahrnuje 16 slovních objektů, kterou jsou standardizovaně využívány v rámci produktu VEMŠ. Já, Moje tělo, Moje psychika, Vidím, Slyším, Cítím, Myslím, Chci, Nechci, Umím, Neumím, Smím, Nesmím, Biju se, Hladím se, Kradu. Ve schématu jsou zobrazeny pouze korelace dosahující vysokou korelační souvztažnost (nad 0,990, předpoklad toho, že jde o asociační souvztažnosti přítomné u všech dětí tohoto věku), přičemž šipky a čísla u těchto šipek uváděná zachycují kvalitativní pořadí souvztažností od hodnoty 0,9939 (1) až po 0,9904 (10).

Čtěte také