Milan Horký

Autor vystudoval VŠB-TU v Ostravě, 5 let zastával obchodně marketingové pozice v IT společnostech zabývající se vývojem e-commerce systémů. Poslední tři roky se věnuje aplikaci nejnovějších poznatků výzkumu lidského mozku v oblasti psychologie. Je spolutvůrcem portálu www.kvantovapsychologie.cz integrující přírodně vědecký přístup do oblastí sociálních věd. Jednou z oblastí aplikačního využití těchto poznatků je projekt „Český neuronální marketing“ přinášející přesnější a komplexnější pohled na podstatu fungování zákazníků a trhů, vycházející z měření interakčních procesů neuronových sítí mozku pomocí systému BSA. Některé výstupy tohoto projektu jsou veřejně dostupné na stránkách d62.extrasolution.com/ .

E-mail: horky.mil@gmail.com

Komunikace
Komunikace
Komunikace
Výzkum trhu
Marketing
Výzkum trhu
Výzkum trhu
Komunikace
Komunikace
Marketing
Komunikace
Komunikace
Komunikace
Komunikace
Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!