Marketing

Neuromarketingoví odborníci míří do Brna

Začátkem června se v Brně uskuteční první neuromarketingová konference ve střední Evropě. Setkání odborníků z celého světa s názvem Neuroscience and consumer behavior je základem pro prezentaci, diskuzi a sdílení výzkumů a osvědčených postupů v neuromarketingu.

Výsledkem konference má být nastavení hranic tohoto vědního oboru a ustálení přístupu k neuromareketingu nejenom v České republice.
Jedinečná neuromarketingová konference se uskuteční 4. a 5. června 2015 v Univerzitním kampusu Bohunice v Brně. Vystoupí na ní přední odborník tohoto mladého vědního oboru, profesor Leon Zurawicki z Massachusettské univerzity se svou přednáškou Quo Vadis neuromarketing.

Jak uvedl zakladatel asociace CENMA, Stanislav Gálik:
„Profesor promluví o současném stavu neuromarketingu a nastíní i budoucí vývoj této vědní disciplíny.“ Kromě zástupců z Ameriky vystoupí i odborníci z Asie, či Evropy.

Hlavním cílem konference je souhrn dosavadních poznatků a technik využívaných v rámci neuromarketingu. „Neuromarketing je především prospěšný, pomáhá pochopit spotřební chování a jeho poznatky jsou aplikovány ve zdravotnictví, dopravě i vzdělání,“ dodal Gálik. Úkolem konference tak bude vzdělávat, informovat a inspirovat. Je určena akademickým odborníkům, profesionálům nejen ze světa marketingu a psychologie, ale také studentům a široké veřejnosti. Organizátory akce jsou Středoevropská neuromarketingová asociace CENMA, centrum inovativní spolupráce UNIFER, Psychologický ústav Filozofické fakulty MU a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře.

Neuromarketing je specifickou disciplínou, která propojuje poznatky z psychologie, marketingu, ekonomie i biologie. Přihlásit se na konferenci je možné na webové stránce www.inconema.com. Na účastníky čekají témata jako aroma a smyslový marketing, neuroimaging a biometrika rozhodování či neuromarketing jako interdisciplinární přístup k zákazníkovi.

Čtěte také