Branding

Nové webové stránky i celkovou vizuální identitu má galerie Rudolfinum

Galerie Rudolfinum má od podzimu novou koncepci vizuální identity, jejíž součástí jsou i nové webové stránky. Nově zavedený vizuální styl galerie nadále pracuje s původní značkou, která byla proporčně upravena, aby zajistila jednotnost a rozpoznatelnost všech výstupů galerie.

Hlavním požadavkem na nový vizuální styl byla především univerzálnost, ale zároveň dostatečná rozpoznatelnost galerie v prostoru města i v situaci, kdy je hlavní důraz kladen především na rozmanitost výstavního programu. Grafické zpracování jednotlivých výstav nadále zůstává předmětem soutěže, každá výstava tak nese svůj jedinečný vizuální styl.

Iveta Bendová a Lukáš Pumpr z plzeňského Studia Petrohrad zodpovědní za redesign značky stanovili jediné pravidlo pro tvorbu plakátů k jednotlivým výstavám – v každém vizuálu musí být obsažen dominantní symbol kruhu se třemi trojúhelníky. Nově zavedený vizuální styl Galerie Rudolfinum pracuje s původní značkou, která byla proporčně upravena, zbavena konstrukčních nepřesností a doplněna o novou typografii. Na nové logo navazují také loga edukačního prostoru Artpark a Kina Rudolfinum.

Spolu s novou vizuální identitou byly vytvořeny také webové stránky ve spolupráci s designérem Teodorikem Menšlem. Hlavním přínosem nového webu je především jasnější navigace, která má návštěvníkovi usnadnit nalezení důležitých informací pomocí co nejmenšího počtu kroků. Minimalistický design základní struktury stránek nechává vyznít obrazový a video-materiál z pořádaných výstav. Slideshow na hlavní stránce umožňuje rychlý přehled o právě probíhajících akcích a novinkách.

Čtěte také