Výzkum trhu

Pozitivní obrat se blíží

Evropa se dostává z recese. Ekonomická a příjmová očekávání vzrostla téměř ve všech zemích a koncem roku 2013 byla vyšší než na konci předchozího roku. Ochota nakupovat stále ještě značně kolísá, ale i u ní lze pozorovat mírně vzestupný trend.

Toto jsou zjištění studie, kterou uskutečnila GfK a která zkoumala spotřebitelské klima ve 14 evropských zemích během posledního čtvrtletí roku 2013. Evropská komise (EK) se dívá do budoucnosti optimisticky. Tento rok se v Evropě opět očekává solidní růst. Přestože EK předpokládá, že celkově bude růst v roce 2013 nulový, pro tento rok predikuje růst o 1,4 procenta a v roce 2015 dokonce ještě vyšší, konkrétně o 1,9 procenta.

Mezi jednotlivými členskými státy však existují značné rozdíly. Pobaltské státy, Estonsko, Lotyšsko a Litva očekávají růst mezi 3 a 4 procenty. V členských zemích zasažených krizí, tj. v Řecku, Itálii, Portugalsku a Španělsku, předpovídají bruselští experti pro tento rok jen nevýznamné zlepšení ekonomických výsledků. Kypr a Slovinsko si budou muset dokonce počkat ještě další rok, než se jejich ekonomiky opět dočkají vzestupu.

Zdá se, že České republice se konečně podařilo překonat recesi, kterou zažívala během posledních dvou let. Přestože se ekonomika ve třetím čtvrtletí 2013 i nadále propadala, od podzimu bylo možné pozorovat první známky oživení. Průmyslová výroba se opět zvedá a exporty začínají růst díky zlepšující se situaci na evropských trzích.

To nemění nic na faktu, že Česká republika s velkou pravděpodobností zaznamená za rok 2013 jako celek zhruba jednoprocentní pokles ekonomického výkonu. Prognózy na rok 2014 jsou však celkově dobré. Vláda očekává zvýšení o 1,3 procenta, přičemž EU předpovídá dokonce růst o 1,8 procenta. V příštím roce by podle EU měl růst dosáhnout 2,2 procenta. Důvodem je ekonomické oživení na mezinárodní úrovni a oslabená česká koruna, která prospívá exportu.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!