Výzkum trhu

Zahraniční turisty láká české pivo, vypijí dvě denně

Turisté, kteří v roce 2013 navštívili Českou republiku, vypili 600 tisíc hektolitrů piva, což je o 8 % více, než tomu bylo v roce 2012. Na celkové spotřebě piva se tak podíleli bezmála čtyřmi procenty.

Podle modelu Českého svazu pivovarů a sladoven, který vypracovala společnost EY, vypili turisté v roce 2013 600 tisíc hektolitrů piva, v roce 2012 to bylo o 47 tisíc hl. méně. „Běžný turista vypije při návštěvě České republiky v průměru dvě piva denně,“ uvádí Ing. František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven.

Loni navštívilo Českou republiku 23 milionů turistů. Z toho cca 52 % jednodenních, 39 % turistů u nás zůstalo několik dní. Více než 70 % turistů tvoří národnosti, které se tradičně umisťují na předních příčkách zemí s nejvyšší spotřebou piva. Patří sem Německo, Slovensko, Polsko, Rusko, Velká Británie, Francie nebo Rakousko.

Vedle turistického ruchu je pro pivovarské odvětví důležitý také export, jehož objem se v roce 2013 meziročně zvýšil o 9 %. Největšími importéry českého piva jsou tradičně Německo, Slovensko, Rusko, Švédsko, Velká Británie, Polsko a Maďarsko. Podle nejnovějších odhadů se české pivo exportuje již do více než 60 zemí všech kontinentů. „Věříme, že pozitivní zkušenost turistů s českým pivem při jejich návštěvě České republiky v sobě nese potenciál pro získání nových spotřebitelů exportované produkce,“ říká Ing. Vladimír Balach, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven.

Čtěte také