Marketing

Sdružení CzechInno ocenilo deset nejzajímavějších počinů letošního roku

V pořadí posedmé v řadě vyhlásila odborná porota vítěze prestižního projektu Vizionáři 2017 pro letošní rok. Oceněny tak byly nejzajímavější inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, technologickým či ekonomickým přínosem.

Mezi oceněnými projekty se objevily například rostoucí tumorózní endoprotéza stehenní kosti, řešení pro (auto)mobilitu tělesně postižených osob nebo unikátní digitalizované pracoviště pro umělecké sochařství. Kromě vítězů porota udělila i jedno čestné uznání.

V letošním roce ocenila odborná porota složená ze zástupců státních institucí, akademického prostředí a partnerů projektu, určila za vítěze celkem 10 subjektů. Laureátem čestného uznání odborné poroty projektu Vizionáři 2017 se stal Pavel Železný. Oceněnou inovací byl realizovaný projekt Knihoobudka, která představuje veřejnou bezplatnou knihovnu v ulicích města s perspektivou stát se veřejným pouličním pracovištěm se stolkem, připojení k elektřině a wifi síti. Porota hodnotí projekty podrobně z několika pohledů. Ty představují existenci realizovaného inovativního řešení, identifikaci jeho původce, společenského přínosu, vizionářského přístupu při realizaci inovace a další.

„Dovoluji si tvrdit, že za uplynulých 7 let jsme celý proces zahrnující všemožná úskalí dovedli téměř k dokonalosti. Počet přihlášek každým rokem stabilně stoupá stejně jako kvalita přihlášených projektů. Zaznamenáváme také rostoucí spektrum charakteru uchazečů. Kromě firem se hlásí stále více škol nebo zájmových sdružení“, říká předseda řídicího výboru sdružení CzechInno David Kratochvíl.

Všichni vítězové soutěže obdrželi nejenom oficiální titul „Vizionář 2017“ za společenský, ekonomický nebo technický inovativní přínos oceněné inovace, ale především získali možnost zapojení se do unikátního systému prezentace a podpory inovací v ČR.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!