Služby

Studium LL.M. – osobní zkušenosti absolventa studia

(-pr-) „Právo není jen soubor platných právních norem, ale především dynamický společenský systém. Platné právní normy se rychle mění a kdo chce v právním oboru uspět, musí neustále držet krok s nejnovějším vývojem.

Celoživotní vzdělávání je nezbytným předpokladem“, říká Mgr. Ing. Ivo Bednář, LL.M., právník holdingové společnosti Brutra Materieel Logistics B.V., který získal titul LL.M. na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Kde jsem studoval…

„Pracuji jako právník pro klienty, kteří se věnují mezinárodní přepravě zboží, dovozu kosmetických výrobků z celého světa a pronájmu zakoupených nemovitostí, a řeším tedy právní problematiku v několika oborech práva. Mých profesních znalostí se poměrně zásadně dotkla velká rekodifikace soukromého práva, ke které došlo v roce 2012, která souvisela se změnou jak občanského práva, tak mezinárodního práva soukromého, práva obchodních korporací a dalších, úzce navazujících právních předpisů. Abych mohl i nadále poskytovat svým klientům maximální právní ochranu, rozhodl jsem se rozšířit si své znalosti absolvováním nadstavbového právního studia formou LL.M. na některém z institutů, které tento studijní blok nabízejí. Při procházení jednotlivých nabídek na internetu a po diskuzi s kolegy z oboru padla moje volba jednoznačně na LL.M. studium, které nabízí Ústav práva a právní vědy, o.p.s., Praha. Již při prvním kontaktu jsem byl velmi příjemně překvapen vstřícným a profesionálním přístupem výkonné ředitelky této instituce, paní Ing. Terezy Markové“, upřesňuje právník Mgr. Bednář, LL.M.

…a co mi to dalo?

„V rámci tří semestrového studia korporátního práva jsem se na této vzdělávací instituci zúčastnil desítek seminářů s přednášejícími, zdatnými odborníky z různých oborů práva a právní vědy, kteří se nevyhýbali, jak jsem to bohužel zažil na mnoha jiných předcházejících přednáškách u řady jiných institucí, otevřené a přímé diskuzi při řešení ryze praktických, právních problémů. Navýsost oceňuji, že se v některých případech seminář dokonce změnil na brainstormingovou diskuzi, která byla přínosem jak pro nás, tak jak se domnívám i pro přednášejícího. Ovšem k takové formě výkladu se odhodlá jen zkušený odborník, který má praktické zkušenosti a hluboké znalosti ve svém oboru, má studentům co nabídnout a je otevřený k jejich názorům. Na Ústavu práva a právní vědy o.p.s. jsem se osobně setkal pouze s takovými přednášejícími, kterým bych chtěl všem poděkovat za jejich přístup, kvalitu přednášek, praktické příklady, následné nekompromisní hodnocení vypracovávaných seminárních prací a i vysoce profesionální přístup a hodnocení dizertační práce a mých znalostí při závěrečných zkouškách. Jen namátkou bych rád jmenovitě poděkoval paní JUDr. PhDr. Zdeňce Beranové, obor obchodní právo, panu JUDr. Ladislavu Jouzovi, obor pracovní právo a paní JUDr. Ing. Magdě Janotové, LL.M. obor smluvní právo. Závěrem bych však chtěl především poděkovat řediteli celé instituce ÚPPV, panu JUDr. Luďkovi Lisse, Ph.D. LL.M. MPA, za kvalitu výuky a zde nabyté a dále využitelné profesní znalosti, které jsem během studia při absolvování oboru LL.M. na jím vedené instituci získal. Studium LL.M. na Ústavu práva a právní vědy o.p.s. vřele doporučuji všem, kteří nechtějí jen rychle získat „nějaký“ titul, ale chtějí se opravdu naučit něco navíc v oboru, kterému se profesně věnují. Zimní semestr právě začíná, tak nepropásněte příležitost přihlásit se za výhodných podmínek do studijních programů na Ústavu práva a právní vědy“, uzavírá Mgr. Bednář, LL.M.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!