Výzkum trhu

V celé Evropě se znatelně vylepšuje spotřebitelské klima

Během prvního čtvrtletí 2015 se spotřebitelská nálada ve vztahu k ekonomickému rozvoji v jednotlivých evropských zemích vyvíjela pozitivně. V západní a jižní Evropě byli spotřebitelé obzvláště optimističtí, neboť začali věřit, že celkové ekonomické oživení bude mít pozitivní dopad i na ně.

V zemích východní Evropy byli spotřebitelé o poznání skeptičtější bez ohledu na převážně pozitivní data. Mezi spotřebiteli tohoto regionu hraje významnou roli konflikt na Ukrajině a dopad ekonomických sankcí proti Rusku. Toto jsou výsledky průzkumu GfK zjišťujícího spotřebitelské klima v 15 evropských zemích.

Evropa se postupně zotavuje z finanční a ekonomické krize a během posledního čtvrtletí loňského roku ekonomika viditelně vzrostla prakticky ve všech evropských zemích. Téměř všechny země zaznamenaly za rok 2014 posílení ekonomického růstu. A výhledy na tento rok jsou taktéž dobré, neboť pro řadu zemí ekonomičtí experti své předpovědi na rok 2015 upravují. V Německu nyní platí předpověď růstu o 1,8 procenta, ve Španělsku o 2,8 procenta, výhled pro eurozónu je 1,3 procenta a pro Evropskou unii jako celek 1,7 procenta. Zlepšila se rovněž situace na trhu práce. Ve většině evropských zemí nezaměstnanost pomalu, ale stabilně klesá. Ve Španělsku, Portugalsku, Francii, Itálii a Řecku je situace pořád velmi obtížná. Překvapivě dobré ekonomické výsledky lze vysvětlit několika důvody. Reformy, které byly a jsou i nadále zaváděny v krizových zemích, ale i jinde, začínají přinášet ovoce. Navíc je cena ropy nejnižší za velmi dlouhou dobu a díky tomu řada společností vyrábí a dopravuje své zboží levněji. Spotřebitelé potřebují méně peněz na plyn a topení. A kromě toho země eurozóny mohou díky levnějšímu euru výhodněji exportovat; jejich vývozy jsou levnější, nežli vývozy ze zemí, které jednotnou měnu nemají.

Tento setrvalý pozitivní vývoj se odráží i na náladě spotřebitelů. Spotřebitelská nálada v západních a jihovýchodních evropských zemích včetně Řecka se v některých případech velmi zlepšila. Řekové doufají, že poté, kdy byla v lednu zvolena nová vláda, dojde k podstatnému zlepšení ekonomické situace i k růstu mezd. Oba tyto ukazatele vzrostly během prvního čtvrtletí zhruba o 30 bodů a dosahují nyní jednoznačně kladných čísel. S ohledem na přetrvávající obtíže v oblasti státních financí zatím není jisté, zda tento vzestup bude mít delšího trvání. Španělská ekonomika stále posiluje a ekonomičtí odborníci očekávají, že v letošním roce vzroste o 2,8 procenta. Stejně pozitivní je i hodnocení spotřebitelů. 41 bodů znamená, že v březnu byla ekonomická očekávání nejvyšší od roku 1986, kdy se začaly průzkumy provádět.

Na rozdíl od toho je situace ve východní Evropě významně ovlivněna konfliktem na Ukrajině, jakož i napětím mezi Západem a Ruskem a z něho vyplývajícími sankcemi.

Celkově pozitivní nálada evropských spotřebitelů se odráží i na výsledcích průzkumu spotřebitelského klimatu prováděném GfK v celé evropské osmadvacítce. Za první tři měsíce roku 2015 ukazatel vzrostl v březnu o vynikající 4,3 bodu na 9,8 bodu. To je nejvyšší hodnota od dubna 2008.

Německo: celkové stabilní podmínky vedou spotřebitele k utrácení

Německá ekonomika dosahuje lepších výsledků, než se očekávalo. Ekonomičtí experti nedávno upravili své prognózy směrem nahoru a v tuto chvíli předpovídají ekonomický růst o 1,8 procenta za rok. Také němečtí spotřebitelé očekávají další růst ekonomiky. Ekonomická očekávání za poslední tři měsíce stoupla o 22,3 bodu na 36,8 bodu. Vyšší byl tento ukazatel v červenci 2014. S 33,2 bodu byl před rokem tento indikátor jen o něco málo níže než jeho letošní hodnota.

Stále větší počet Němců nachází práci a nezaměstnanost dále klesá. Jednání o mzdách a platech ze začátku letošního roku vedla k jejich viditelnému zvýšení, přičemž inflace zůstává nízká. Příjmová očekávání u obyvatel Německa tudíž od prosince stoupla o 12,1 bodu na současných 53,1 bodu. To je nejvyšší hodnota od července 2014. Před rokem byl tento ukazatel na úrovni 45,6 bodu.

Tyto celkově příznivé podmínky ovlivňují též ochotu německých spotřebitelů nakupovat. Ta během prvního čtvrtletí vzrostla o 13,9 na současných 63 bodů, což je nejvyšší hodnota od listopadu 2006. Tehdy indikátor dosáhl bezprecedentní výše, neboť od 1. ledna 2007 měla začít platit vyšší sazba DPH a mnozí němečtí spotřebitelé urychlili uskutečnění velkých nákupů, aby nemuseli platit vyšší daň. Němci ale skutečně své peníze utrácejí. Maloobchod například v únoru zaznamenal nejvyšší tržby za 15 let.

Francie: naděje, že evropské oživení bude mít pozitivní dopady i v této zemi

Zdá se, že pozitivní vývoj v Evropě se ve Francii projevil zatím jen minimálně. Ekonomika roste velmi pomalu. Přesto však spotřebitelé zjevně doufají, že celoevropský ekonomický růst ovlivní i jejich situaci. Například ekonomická očekávání stoupla za poslední tři měsíce o 26 bodů na 10,3 bodu. To je nejvyšší hodnota od února 2010. V té době byl ukazatel asi o 20 bodů níže nežli před rokem.

Příjmová očekávání si během stejného období vedla také dobře a od ledna dosáhla 9,8 bodu. Koncem března se dostala na úroveň -19 bodů. Přestože jde i nadále o nízkou hodnotu, příjmová očekávání Francouzů nebyla takto pozitivní od dubna 2010. Ve srovnání s březnem 2014, kdy tento ukazatel činil -32,6 bodu, jde o podstatné navýšení.

Ochota nakupovat se také značně zvýšila. Za první čtvrtletí stoupla o 17,3 bodu na hodnotu -2,2 bodu a v současnosti je tudíž o něco níže než dlouhodobá průměrná hodnota nula bodů. To znamená, že ukazatel je na nejvyšší úrovni od srpna 2007. Přesně před rokem dosahoval hodnoty -27,3 bodu.

Spojené království: spotřebitelé se opět chystají utrácet

Britští spotřebitelé očekávají, že domácí ekonomika v nadcházejících měsících poroste. Ekonomická očekávání dosahují 27,9 bodu, což je o 5,1 bodu více nežli v prosinci. Avšak porovnáme-li to s předchozím rokem, jsou britští spotřebitelé o něco méně optimističtí. V té době byl tento ukazatel na úrovni 31,4 bodu.

Rovněž u příjmových očekávání byl během prvního čtvrtletí zaznamenán vzestupný trend. S 15,8 bodu v březnu byla o 10,7 bodu výše než v prosinci. V březnu loňského roku očekávali britští spotřebitelé o něco menší růst mezd – ukazatel tehdy dosahoval hodnoty 10,3 bodu.

Poprvé po dlouhé době mají britští spotřebitelé opět na konci měsíce nějaké peníze nazbyt. A s těmito penězi navíc se velmi opatrně odhodlávají k velkým nákupům. Za poslední tři měsíce se ochota nakupovat zvýšila o 11,5 bodu na hodnotu 8,8 bodu. To je nejvyšší hodnota od června 2006. Před rokem se tento ukazatel pohyboval v záporných číslech a dosahoval -10,9 bodu.

Itálie: spotřebitelé doufají v ekonomické oživení

I když italská ekonomika zatím nezačala růst, spotřebitelé očividně počítají s tím, že i na ně bude mít celkový ekonomický vývoj v Evropě pozitivní dopad a že ekonomická výkonnost jejich země alespoň nebude dále klesat. I když je ekonomický výhled stále v záporných číslech (-4,2 bodu), je to stále nejvyšší hodnota od dubna 2010. Od prosince tento ukazatel vzrostl o 31,2 bodu. Přesně před rokem byl na úrovni -21,4 bodu.

Rovněž příjmová očekávání italských spotřebitelů se během posledního čtvrtletí vyvíjela pozitivně. V březnu tento ukazatel činil -3,8 bodu a to je o 16,6 bodu výše nežli v prosinci. V březnu 2014 dosahoval -13,7bodu.

Tato celkově pozitivní nálada se u italských spotřebitelů nejspíš odráží i na ochotě nakupovat, neboť tento ukazatel se od prosince zvýšil o 19,7 bodu na hodnotu 3,9 bodu. I tento indikátor dosáhl kladné hodnoty poprvé po dlouhých letech. Na této úrovni byl naposledy v roce 2000. Před 12 měsíci dosáhla ochota nakupovat 5,3 bodu.

Španělsko: ekonomická očekávání nebyla nikdy tak vysoká

Vypadá to, že Španělsku se konečně podařilo finanční krizi překonat. Ekonomika zažívá silný růst a experti předpovídají, že letos posílí o 2,8 procenta. A spotřebitelé jejich optimismus sdílejí. Ekonomická očekávání se během prvního čtvrtletí zvýšila o 16,3 bodu na úroveň 41,1 bodu. To je nejvyšší hodnota od roku 1986, kdy se průzkumy začaly provádět. Před rokem byl tento ukazatel na úrovni 23 bodů.

Jestliže ekonomika posiluje, má to pozitivní dopad i na trh práce. V loňském roce nezaměstnanost ve Španělsku stabilně klesala. Spotřebitelé evidentně očekávají, že situace na trhu práce se bude zlepšovat i nadále a že vydělávat si opět bude stále větší počet lidí. Příjmová očekávání se tudíž od konce prosince zvýšila o 15,3 bodu a dosáhla hodnoty 21,2 bodu. Vyšší hodnota byla naposledy zaznamenána v srpnu 2000. Přesně před rokem tento ukazatel činil 0,9 bodu.

Mnozí španělští spotřebitelé si však nadále nemohou dovolit koupit nic jiného nežli to, co potřebují ke každodennímu životu. Přesto ale jistý optimismus poněkud ovlivnil i ochotu nakupovat. Její ukazatel během prvního čtvrtletí stoupnul o 2,1 bodu na hodnotu – 8,2 bodu. Dvanáct měsíců předtím byl na úrovni -10,2 bodu.

Portugalsko: spotřebitelé věří v ekonomický obrat

V prvním čtvrtletí letošního roku posílil pozitivní pohled portugalských spotřebitelů na ekonomiku země. Ekonomická očekávání byla v březnu na úrovni 15,8 bodu a to znamená, že tento ukazatel byl jen o málo nižší než dlouhodobá vysoká hodnota 15,8 bodu, jež byla zaznamenána v listopadu 2014. Rok předtím ukazatel dosáhl jen -2 bodů.

Spotřebitelé očekávají v příštích měsících stabilní mzdy a platy. To se odráží i na vývoji příjmových očekávání, která mírně vzrostla o 2,1 bodu a dosáhla 4,7 bodu. To znamená, že tento ukazatel je nyní na stejné úrovni jako v říjnu 2014, přičemž vyšší hodnota byla zaznamenána v lednu 2010.

Portugalští spotřebitelé zatím nemají peníze na dražší nákupy. Ochota nakupovat sice od prosince stoupla o 6,6 bodu, ale v březnu tento ukazatel dosáhl hodnoty -24,5 bodu, což je mnohem méně než dlouhodobý průměr nula bodů. I tak je to ale nejvyšší hodnota ukazatele od září 2006.

Řecko: naděje na ekonomické oživení se upírají na Syrizu

Vítězství strany Syriza ve volbách koncem ledna změnilo náladu v Řecku. Například ekonomická očekávání vzrostla od prosince o 30,6 bodu a v březnu dosáhla 14,3 bodu. Již v únoru tento ukazatel stoupnul o 32 bodů a dosáhl 15,7 bodu, což bylo nejvíce od dubna 2004. Rok předtím činil ukazatel -24 bodů.

Řečtí spotřebitelé očividně spoléhají na to, že v následujících měsících budou opět spolehlivě vypláceny platy a mzdy a že další lidé budou nacházet práci. Jedině takto se dá vysvětlit značné zvýšení příjmových očekávání o 29,1 bodu na hodnotu 6,9 bodu, k němuž došlo během posledních několika měsíců. Je to nejvyšší hodnota od října 2009. Jen od ledna do února dosáhl tento ukazatel 26,1 bodu.

Většina Řeků si však může dovolit nakupovat jen nejnutnější věci. Nemají na to, aby utráceli za něco jiného, než jsou věci každodenní potřeby. Ochota nakupovat během prvního čtvrtletí ve skutečnosti poklesla a v březnu tento ukazatel dosáhl -36,8 bodu.

Rakousko: ekonomice chybí dynamika

Na rozdíl od většiny evropských zemí se rakouské ekonomice stále nedostává dynamiky. V posledním čtvrtletí 2014 ekonomika mírně poklesla. Pro letošní rok ekonomičtí experti předpovídali růst o 0,5 procenta, i když během první poloviny roku 2015 se neočekává žádný zvrat. Tato perspektiva se odráží i na ekonomických očekáváních rakouských spotřebitelů. Od prosince tento ukazatel poklesnul o 5 bodů na -16,6 bodu. V únoru byla dokonce zaznamenána hodnota -21,3 bodu a to je nejníže od prosince 2012. Před rokem, v březnu 2014, byla ekonomická očekávání na úrovni -5,5 bodu.

Ekonomická očekávání rakouských spotřebitelů nyní už zhruba rok a půl kolísají mezi 2 a 10 body. Během některých měsíců však prosakoval jistý krátkodobý optimismus. Například v listopadu 2014 ukazatel vystřelil na 30,2 bodu a v lednu 2015 pak na 16,8 bodu. Nyní je tento ukazatel na úrovni 8,2 bodu.

Na rozdíl od toho se ochota nakupovat během prvního kvartálu zvýšila. Stoupla o 8,7 bodu na 24,5 bodu. To představuje nejvyšší hodnotu od listopadu 2012. Před rokem byl tento ukazatel pouze na úrovni 9 bodů. Rakouští spotřebitelé jsou evidentně toho názoru, že podmínky pro velké nákupy jsou příznivé. K takovému hodnocení situace pravděpodobně přispívají i nízké úrokové sazby.

Polsko: nehledě na pozitivní ekonomické údaje se nálada spotřebitelů zhoršuje

Polská ekonomika ke konci loňského roku poněkud zvolnila. Experti však předpovídají, že ekonomika této země poroste přibližně o 3 procenta. To je podstatně více než rozvoj v Evropě jako celku. Polští spotřebitelé nejsou o těchto výhledech úplně přesvědčeni a jejich ekonomická očekávání poklesla od prosince o 4,1 bodu na 14,3 bodu. V lednu byla zaznamenána průběžná nejnižší hodnota tohoto ukazatele, a sice 6,9 bodu.

Příjmová očekávání v prvním čtvrtletí rovněž mírně poklesla o 3,7 bodu na nynější hodnotu 14,9 bodu. I tento ukazatel zaznamenal průběžnou nejnižší hodnotu 5,4 bodu, a to v lednu.

Bez ohledu na to, že celkové podmínky jsou v zásadě pozitivní a že stále platí nízké úrokové sazby, polští spotřebitelé nejsou v současné době připraveni na větší nákupy. Od ledna (17,6 bodu) se ochota nakupovat propadla o 15,1 bodu na současných 2,5 bodu. Odpovídající hodnota zaznamenaná rok předtím byla dokonce ještě nižší, konkrétně -3,7 bodu.

Česká republika: spotřebitelé očekávají růst příjmů

Česká ekonomika i nadále roste, i když tempo růstu se během několika posledních měsíců poněkud zpomalilo. Důvodem by patrně mohly být západní sankce vůči Rusku. Odráží se to rovněž na názorech spotřebitelů. Ekonomická očekávání se od prosince 2014 snížila o 16,3 bodu na 24,7 bodu.

V souvislosti s tím se snížila také příjmová očekávání o 2,5 bodu na úroveň 48,8 bodu. Vysoká hodnota tohoto indikátoru naznačuje, že Češi věří, že v následujících měsících dojde k znatelnému zvýšení mezd a platů, jakož i k dalšímu snížení nezaměstnanosti. Před rokem dosahovala příjmová očekávání přesně 29,1 bodu.

Zvyšování příjmů jednoznačně umožňuje českým spotřebitelům s větší jistotou plánovat dražší nákupy. Ochota nakupovat od prosince významně vzrostla o 21,9 bodu a dosáhla v lednu 15,2 bodu. To znamená nejvyšší hodnotu od března 2008. Avšak později tento indikátor znovu oslabil a nyní je na úrovni 3,9 bodu.

Slovensko: spotřebitelé očekávají i nadále stabilní růst

V prvním čtvrtletí ekonomická očekávání na Slovensku poněkud klesla podobně jako v jiných východoevropských zemích. Jenže slovenská ekonomika vloni zažívala značný růst a vypadá to, že letos se bude situace vyvíjet ještě lépe. Od prosince došlo k poklesu o 5,4 bodu na současných 24,5 bodu, což znamená spíše konsolidaci pozitivních ekonomických vyhlídek, nežli opravdový strach ze zhoršování ekonomických dat.

Podobný obrázek se rýsuje také u příjmových očekávání. I tento ukazatel během prvních tří měsíců roku lehce poklesl, a sice o 5,8 bodu na 26,8 bodu. Před rokem činil 25,5 bodu a jeho současnou hodnotu tudíž převyšoval jen lehce.

S ohledem na stabilní ekonomické perspektivy se slovenští spotřebitelé rozhodně domnívají, že nastala doba pro větší nákupy. Přestože od prosince 2014 ochota nakupovat poklesla o 16,2 bodu na 13,9 bodu, tento ukazatel dosáhl v únoru své nejvyšší hodnoty od října 2008, a sice 39 bodů. V březnu 2014 byl tento ukazatel na úrovni pouhých 2,2 bodu.

Nizozemí: ani pozitivní ekonomická data nedokáží změnit náladu spotřebitelů

Holandská ekonomika roste. Máme-li věřit holandským spotřebitelům, bude tomu tak i nadále. Ekonomická očekávání se na začátku roku snížila asi o 10 bodů, ale pak se ukazatel v období od února do března zvýšil o 19,4 bodu na 28,1 bodu. To je nejvyšší hodnota od července 2014.

Nehledě na pozitivní ekonomická data spotřebitelé v Nizozemí očekávají snížení mezd a platů. Od prosince se příjmová očekávání snížila o 2,3 bodu na -13,6 bodu. Nižší hodnota byla naposledy zaznamenána v lednu 2014.

Jelikož holandští spotřebitelé neočekávají zvýšení příjmů, nelze se divit, že nehodlají vydávat peníze za velké nákupy. Ochota nakupovat však v prvním čtvrtletí lehce vzrostla, a sice o 3,6 bodu na 1,1 bodu. Je to nejvyšší hodnota od ledna 2008.

Belgie: spotřebitelé očekávají mírné zvýšení ekonomického růstu

Belgická ekonomika v loňském roce nerostla tolik jako ekonomika ve zbytku Evropy. Experti pro letošní rok předpovídají podobnou situaci. Také belgičtí spotřebitelé očekávají jen mírný ekonomický růst. Ekonomická očekávání od prosince vzrostla o 11,8 bodu a dosáhla 11,4 bodu. Vyšší hodnota tohoto ukazatele byla zaznamenána naposledy v červenci 2014. Před rokem byl tento ukazatel mnohem výše a dosahoval 30 bodů.

V souvislosti se zlepšenými ekonomickými vyhlídkami vzrostla v prvním čtvrtletí také ekonomická očekávání o 6,7 bodu na -18,0 bodu. Již v únoru se tento indikátor vylepšil na -10,0 bodu. Záporné hodnoty však napovídají, že Belgičané očekávají v oblasti příjmů spíše umírněný vývoj.

Naproti tomu ochota nakupovat od prosince stoupla o 6,4 bodu na současných 8 bodů. To naznačuje, že belgičtí spotřebitelé jsou v utrácení za velké nákupy spíše zdrženliví.

Bulharsko: obavy z rusko-ukrajinského konfliktu

Bulharská ekonomika zaznamenala v loňském roce značný růst. Nálada bulharských spotřebitelů je však ovlivněna konfliktem na Ukrajině a rovněž sankcemi, jež Západ uvalil na Rusko. I když ekonomická očekávání během posledních tří měsíců vzrostla o 10,1 bodu na -14,4 bodu, záporná hodnota tohoto ukazatele naznačuje, že Bulhaři očekávají v dalších měsících jen velmi omezený ekonomický rozvoj.

Spotřebitelé v Bulharsku zaujali také dosti pesimistický postoj, pokud jde o příjmová očekávání. V prvním čtvrtletí tento ukazatel stoupnul o 5,9 bodu na -14,9 bodu. Přesně před rokem byl na úrovni 1,5 bodu a signalizoval očekávání stabilních mezd a platů.

Toto spíše negativní hodnocení ekonomické situace ze strany bulharských spotřebitelů se odráží rovněž na jejich ochotě utrácet za větší nákupy. Zhruba před rokem kolísala ochota nakupovat mezi 15 a 20 body, ovšem nyní se propadla na 8,9 bodu. Důsledkem budoucí nejistoty je to, že spotřebitelé své peníze raději drží v ruce, než by je utráceli.

Rumunsko: ochota nakupovat se snižuje bez ohledu na pozitivní ekonomická data

Rumunská ekonomika prochází obdobím stabilního růstu a to se odráží také na náladě spotřebitelů. Ekonomická očekávání stoupla od prosince o 4,7 bodu na 22,4 bodu. V lednu tento indikátor dosáhl 29,2 bodu, což je nejvyšší hodnota od začátku roku 2006.

V souladu s pozitivním ekonomickým výhledem rovněž mírně vzrostla příjmová očekávání, a sice o 4,7 bodu na 19,1 bodu. V únoru dosáhl tento ukazatel nejvyšší hodnoty od srpna 2008 a zaznamenal 22,7 bodu.

Bez ohledu na pozitivní celkové podmínky se ochota nakupovat v prvním čtvrtletí znatelně snížila na -16,2 bodu. To představuje nejnižší hodnotu od listopadu 2013.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!