Výzkum trhu

V ČR jsou kampaně nejdelší a mají nejvíce impresí v regionu

Průměrná displejová kampaň v České republice probíhá po dobu 97 dnů a vykazuje více než 20 milionů impresí, což je vedle Polska nejvíce v regionu CEE. Tyto informace přináší studie gemiusAdMonitor, připravená společností Gemius pro 13 států střední a východní Evropy. Studie obsahuje data o velikosti a efektivitě reklamních kampaní v období od února do července 2014.

Obr.1. Průměrný počet zobrazení v kampani v jednotlivých státech regionu CEE

graf20

Zdroj: gemiusDirectEffect, 02. – 07. 2014.

Nejvyšší počet zobrazení v kampaních byl zaznamenán v České republice a Polsku (přibližně 20 milionů zobrazení pro kampaň), zatímco například ve Slovinsku, Chorvatsku a Bulharsku počet zobrazení činí pouze 2 – 3,5 milionu. Reklamní kampaň má na jednoho uživatele nejvíce zobrazení v Polsku (28), naopak nejméně v Bulharsku, na Ukrajině a v Rumunsku (6 resp. 5 zobrazení na uživatele v kampani).

Online reklamní kampaně jsou v průměru nejdelší v České republice, kde probíhají přibližně tři měsíce. Kratší jsou například na Slovensku a v Maďarsku, kde běží průměrně po dobu dvou měsíců. Nejkratší kampaně jsou v Srbsku a Lotyšsku (33-34 dní).

Studie zahrnuje kampaně měřené pomocí nástrojů gemiusDirectEffect a AdOcean ve třinácti státech regionu CEE, v nichž společnost Gemius měří alespoň 50 % online reklamních kampaní: v České republice, na Slovensku, v Estonsku, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Bulharsku, Litvě, Lotyšsku a na Ukrajině.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!