Výzkum trhu

Zábavní a mediální průmysl sází na zážitek, o reklamu není zájem

Na soutěživém trhu zábavy se společnosti začínají zaměřovat na nejvěrnější uživatele – své fanoušky. Proto mění svoji taktiku a energii i finance plánují investovat především do vysoké kvality prožitku uživatelů. Tu by mohl zajistit cenově dostupný obsah, jež se dá lehce najít a zobrazit na široké škále obrazovek.

Pomoci má také obchodní model direct-to-consumer (D2C), umožňující širší výběr i větší vliv na uživatele. V příštích pěti letech bude průměrný roční růst tržeb internetových videí činit 11,6 %, streamování hudby dokonce 20,7 %. To jsou dle celosvětové studie PwC Global entertainment and media outlook 2017-2021 vyhlídky zábavního a mediálního průmyslu do roku 2021.

Zábavní průmysl a média porostou pomaleji než celá ekonomika

Celkový růst zábavního a mediálního průmyslu se zpomaluje. I proto je nezbytné obnovit zdroj příjmů, s čímž může pomoci právě strategie spotřebitel -> fanoušek. Předpokládáme, že během následujících pěti let poroste tento sektor ročně o 4,2 %. Toto zpomalení vytváří tlak na firmy využívající placenou reklamu, neboť spotřebitelé dávají přednost prožitku bez reklam a nástroje pro měření účinnosti, které zatím digitální média umožňují, jsou pro inzerenty nedostačující.

Mobilní reklama roste rychle. Funguje ale?

Růst reklamy na internetu pohání mobilní inzerce, která za poslední rok vzrostla o 58,7 % a do roku 2021 se bude ročně navyšovat o 18,5 %. Jedničkou v reklamním světě jsou ale stále tradiční internetové platformy. Za rok 2016 zde reklama tvořila 61,6 % veškeré internetové inzerce. Ačkoliv je nárůst internetové reklamy markantní, svým způsobem maskuje nečinnosti. Bez efektivního měření, které by umělo jasně prokázat účinnost reklamy na těchto hlavních platformách, se velké značky zdráhají dávat peníze do inzerce v digitálních médiích. Nejsou totiž ochotné vzít na sebe riziko spojené s touto investicí.

„Mění se technologie, obchodní modely i chování uživatelů. Prožitek, který dnes spotřebitelé chtějí, se liší od způsobu, kterým ho společnosti zprostředkovávají. Aby byly obě strany spokojené, je potřeba zavést dvě strategie. Zaprvé, budovat značky, jejichž základem jsou aktivní komunity fanoušků, které spojují stejné zájmy a hodnoty. Zadruhé, využívat nové technologie, které uživatelům nabídnou vylepšený prožitek,“ říká Deborah Bothun, vedoucí PwC Global Entertainment and Media.

Televize už nevládne. Internet ji předčil v obratu.

V roce 2016 přišel v celosvětovém reklamním průmyslu bod zlomu. Reklama na internetu poprvé dosáhla vyššího obratu než ta v televizi. Zvláště díky rychle rostoucímu obratu mobilní reklamy bude tento trend v následujících pěti letech pokračovat, a to s výrazným nárůstem. Ačkoliv bude celosvětově zisk z televizní inzerce stoupat, nebude to takovou rychlostí. Obě platformy jsou nicméně pro spotřebitele důležité, a tudíž značky, které chtějí uživatele zaujmout efektivně, budou muset plánovat a vytvářet kampaně použitelné pro více platforem.

Nigerijský trh poroste nejrychleji.

Největší růst obratu v příštích pěti letech zaznamenají méně vyspělé trhy, kde jsou investice na osobu poměrně nízké. Na vyspělých trzích, jakými jsou Severní Amerika, Evropa či bohatší asijsko-pacifický trh, utrácí sice spotřebitelé hodně (ročně více než 500 dolarů na osobu), ale míra růstu je poměrně pomalá. Celosvětově nejrychleji rostoucí trh toho odvětví, s ročním růstem 12,1 %, bude Nigérie. Naopak nejnižší hodnoty čítá Japonsko (1,7 %).

Čtěte také