Služby

Co čeká telekomunikační operátory za hranicemi Buzzu?

Obsah sociálních médií, který tvoří uživatelé, ovlivňuje v současnosti stále více nákupní rozhodování spotřebitelů. Na webu totiž vzniká „buzz“, který firmy nedokáží zcela řídit a v rukou ho mají spíše reální uživatelé skrze sdílení svých zkušeností a názorů na firmy a jejich produkty. Firmám už proto nestačí pouze sledovat tok konverzací v on-line prostředí, ale měly by co nejdříve porozumět i současnému status quo své značky v sociálních médiích. To, jak jsou vybrané telekomunikační firmy vnímány uživateli na webu, ukazuje komplexní analýza sociálních médií provedená společností GfK.

Telekomunikační firmy by si měly dávat pozor na sociální sítě. Generují o nich nejvíce buzzu.

Za použití 360 stupňové analýzy se sledovaly a analyzovaly příspěvky a diskuse nejen na největších sociálních sítích, ale web se zkoumal v celé jeho hloubce. Podrobnou analýzou prošly také fóra, videa, blogy, e-commerce a weby, kde se nacházely zmínky o telekomunikačních firmách, které se zúčastnily průzkumu.

Studie ukázala, že telekomunikační firmy by se měly zaměřit především na monitoring a analýzu příspěvků na sociálních sítích. U většiny jsou totiž nejfrekventovanějším místem a uživatelé zde generují nejvíce názorů a zkušeností na jejich adresu.

„Sledované příspěvky byly monitorovány i podle toho, zda je vytvořili reální uživatelé nebo samotné firmy, případně média. Z průzkumu vyplynulo, že existují nečekaně velké rozdíly mezi podílem příspěvků u jednotlivých operátorů, které neodpovídají jejich postavení na trhu,“ upřesňuje Jiří Nosek, Sector Leader Financial Services and Technology ze společnosti GfK.

O čem lidé nejvíce diskutují?

Zkušenosti se zákaznickým servisem jsou top tématem, které lidé nejvíce probírají na webu, a podíl tohoto buzzu tvoří polovinu ze všech diskusí.
S výrazným odstupem lidé sdílejí informace o samotných značkách telekomunikačních firem a jejich promočních aktivitách.

V průměru tři z pěti příspěvků o telekomunikačních společnostech nejsou pozitivní

U několika telekomunikačních společností byl zaznamenán významný podíl negativních příspěvků a v průměru 60 procent komentářů nebylo pozitivních. Negativní buzz šíří téměř výlučně skuteční uživatelé.

„Přestože význam sociálních médií roste, bude pro firmy stále náročnější cílená komunikace značky. Navzdory tomu všemu, bude možné diskuse a konverzace na internetu podporovat a určitým způsobem je i řídit. Za tímto účelem musí firmy realizovat komplexní analýzy postojů a názorů na jejich značky, které se objevují na internetu. GfK se svými novými nástroji pro analýzu sociálních médií dokáže klientům pomoci analyzovat a interpretovat velké množství informací z nejrůznějších platforem,“ uzavírá Jiří Nosek.

O průzkumu

GfK realizovala v roce 2013 unikátní multiklientskou studii, s použitím nástroje Social Media Intelligence, který zkoumal generovaný obsah v on-line prostředí o vybraných telekomunikačních společnostech v České republice.

Unikátní studie Social Media Intelligence zkoumala generovaný obsah v on-line prostředí o vybraných telekomunikačních společnostech v České republice. V úvahu se nebraly pouze příspěvky zveřejněny na největších sociálních sítích, ale web se zkoumal v jeho plné hloubce. Podrobnou analýzou prošla i fóra, videa, blogy, e-commerce a weby a zároveň se zohledňovala i lokální specifika zkoumané oblasti. Sledovaly se nejen nejnovější zmínky na webu, ale monitorovaly se i starší, častokrát relevantnější informace o firmách a jejich značkách.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!